บริการ Comodo EV Code Signing ใบรับรองความปลอดภัย สำหรับโปรแกรม, แอพพลิเคชั่น, ซอฟแวร์ แสดงความน่าเชื่อถือ


Comodo Extended Validation (EV) Code Signing gives your customers the peace of mind to download your software. After all, you’ve worked too hard for that conversion for a browser warning to derail you. An EV Code Signing certificate features all the benefits of a regular code signing certificate but offers identity assurance. And identity assurance is what gets rid of those pesky browser warnings and builds file reputation in Microsoft SmartScreen. Your EV Code Signing certificate also features an added layer of security—your private key will be physically stored on an external hardware token. This eliminates any risk of unauthorized use of your code signing certificate. In 2017, code signing is a requirement. Take the extra steps to not only guarantee your software’s integrity—but also to verify your identity to your customers. After all, nothing boosts conversions like trust.
Comodo EV Code Signing
จำนวนเซิร์ฟเวอร์
Number of Servers:
โดเมนเพิ่มเติม
Additional Domain(s):
จำนวนใบรับรอง
Select Quantity:
วิธีการติดตั้ง
Setup Method:
จำนวนเซิร์ฟเวอร์ติดตั้ง
Server Installation

จำนวนโดเมน/ใบรับรอง : 1 ชื่อ.
บริการ Remote ติดตั้งหน้าเครื่อง :
รวมราคา : 1 บาท.

คุณสมบัติ / Certificate Specification

ผู้ออกใบรับรอง
SSL Brand
comodo
ชื่อใบรับรอง
SSL Product Name
Comodo EV Code Signing
สโคปความปลอดภัย
Domain Secured
สำหรับโดเมนหลัก (Single Domain)
ประเภทการตรวจสอบ
Validation
ตรวจสอบความถูกต้องขององค์กร
แสดงชื่อองค์กรสีเขียวที่ URL Address bar
Extended Validation SSL (EV)
เอกสารเพิ่มเติม
Paper Work
ต้องการเอกสารรับรองเพิ่มเติม
Required
ระยะเวลาออกใบรับรอง
Issuance Time
1-5 Days
ประกันจากผู้ออกใบรับรอง
CA Warranty
USD $0
การประกันภัย
Assurance
ไม่มี
ความเข้ากันได้กับเบราเซอร์
Browser compatibility
99.9% all desktop and mobile browsers
รองรับมือถือ
Mobile support
-
รับประกันการคืนเงิน
Refund & Money Back Guarantee
15 Days Refund
Reissue Unlimited สำหรับชื่อโดเมนเดิม
หรือ ภายใน 30 วัน สำหรับการเปลี่ยนชื่อโดเมน
Server Licenses Unlimited Server Licenses
WWW and NON-WWW support Yes
SSL Encryption 256 bit encryption
Key Length 2048 bit ขึ้นไป
SHA2 Compatible Yes
Google Ranking boost Yes
แสดงชื่อองค์กรเป็นสีเขียวที่ URL
Green Address Bar
No
รองรับหลายโดเมน
SAN Support
No
ตรวจสอบมัลแวร์
Malware Scan
No
ช่วยตรวจสอบช่องโหว่
Vulnerability Assessment or Security Scanner
No
แถมฟรีเครื่องหมายรับรอง
Trust Site Seal
N/A
เครื่องหมายรับรองโดย Symantec
Seal in Search
No