สั่งซื้อบริการ เว็บสำเร็จรูป / CMS Hosting ฟรีติดตั้งระบบเว็บไซต์ตามต้องการ บริการด้วยเซิร์ฟเวอร์แท้ 100% บริการกันเอง ติดต่อง่าย จริงใจในบริการ (ขอความช่วยเหลือในการสั่งซื้อ โทร 087-017-5336 ตลอด 24 ชม.)

เพื่อความปลอดภัย และ ป้องกันการถูกแย้งจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมของท่าน โปรดตรวจสอบชื่อโดเมน บนเว็บไซต์ไอเรียลลีโฮสเท่านั้น เนื่องจากระบบตรวจสอบไปยังนายทะเบียนใหญ่โดยตรง มีความปลอดภัย และ ให้ผลที่แน่นอน ( Please lookup or check your domain name only on website IREALLYHOST.com safe for your domain name )
เลือกแอพพลิเคชั่น / โปรแกรมติดตั้ง
เลือก ปริมาณการใช้งาน เว็บโฮสติ้ง
  • ฟรี 1 ธีมเว็บไซต์ลิขสิทธิ์
  • ฟรี โดเมนเนม 1 ชื่อ
  • ฟรี ลงข้อมูล 10 หน้า
  • ฟรี ค่าติดตั้ง มูลค่า 2500 บาท
  • พื้นที่เก็บข้อมูล 40 GB
  • ปีแรก 8,900 บาท, ปีต่อไป 3,000 บาท.
  • อีเมล์ไม่จำกัด
  • ฐานข้อมูลไม่จำกัด
โดเมนเนม ( Domain name )
โปรดระบุชื่อโดเมนเนม / จำนวนปีบริการ
www .