จำหน่าย SSL แบบ Extended Validation SSL (EV) ราคาพิเศษ

SSL Certificate ใบรับรองความปลอดภัย ประเภท Extended Validation SSL (EV) ใบรับรองชนิดนี้ มีความน่าเชื่อถือสูงมาก แสดงชื่อองค์กร และแท๊ปสีเขียวที่ URL Address bar ( Green Bar ) เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เหมาะ สำหรับบริษัท, องค์กรต่างๆ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ระบบร้านค้าออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง ฯลฯ

ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนเนม และ ใช้เอกสารการจดทะเบียนองค์กร, บริษัท, ในการขอรับใบรับรอง , ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2-7 วัน , มีเครื่องหมายรับรอง (dynamic site seal) สำหรับให้ผู้คนดูรายละเอียดใบรับรอง รองรับนามสกุลโดเมนทุกประเภท สามารถใช้งาน HTTPS:// และ HTTPS://WWW ได้อย่างถูกต้อง รองรับ ฺฺBrowser และ 99.9% Mobile Support แสดงเครื่องหมายเว็บไซต์นี้ปลอดภัยที่บราวเซอร์ (Padlock icon) 1 ใบรับรอง สำหรับ 1 เว็บไซต์ , เงินประกันปานกลาง-สูง

Google Chrome Version 77 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง Green Address bar รูปแบบใหม่ ท่านสามารถตรวจสอบชื่อ Organization โดยคลิกรูปกุญแจ Pad Lock หากท่านประสงค์จดทะเบียน SSL Certificate แบบ EV สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 087-017-5336

ชื่อสินค้า/บริการ
Product Name
การรับประกัน
CA Warranty
การตรวจสอบ
Validation
ราคา/ปี
Price/Year
PositiveSSL EV
ขายดี
$1,000,000 Extended
Comodo EV SSL
$1,750,000 Extended
Positive SSL EV Multi-Domain
$1,000,000 Extended
Comodo EV Multi-Domain
$1,750,000 Extended
Enterprise SSL Pro with EV
$2,000,000 Extended
Enterprise SSL Pro with EV Multi-Domain
$2,000,000 Extended
GeoTrust True BusinessID with EV
$1,500,000 Extended
Thawte SSL Web Server with EV
$1,500,000 Extended
GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi-Domain
$1,500,000 Extended
DigiCert Extended Validation SSL
$1,000,000 Extended
DigiCert EV Multi-Domain SSL
$1,000,000 Extended
DigiCert Secure Site EV SSL
$1,750,000 Extended
DigiCert Secure Site Pro EV SSL
$2,000,000 Extended
DigiCert Secure Site EV Multi-Domain SSL
$1,750,000 Extended
GeoTrust True BusinessID with EV
$1,500,000 Extended
GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi-Domain
$1,500,000 Extended
Globalsign ExtendedSSL
$1,500,000 Extended
Sectigo EV SSL
$1,750,000 Extended
Sectigo EV Multi-Domain/UCC
$1,750,000 Extended
Symantec Secure Site with EV
$1,750,000 Extended
Symantec Secure Site Pro with EV
$1,750,000 Extended
Thawte SSL Web Server with EV
ขายดี
$1,500,000 Extended