ขอรับใบเสนอราคา บริการ Web Hosting, บริการ Domain name

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านสนใจในบริการดีดีจากเรา
ท่านสามารถกรอกข้อมูลนี้ เพื่อให้ทางไอเรียลลี่โฮส ดำเนินการจัดส่งใบเสนอราคาให้ท่านพิจารณา


ข้อมูลบริการ/ประเภทบริการ
ประเภทบริการหลัก
(Service Type) :
บริการโดเมนเนม
(Domain Service) :ชื่อโดเมนเนม
(Domain Name) :
www
แพ็คเกจบริการโฮสติ้ง
(Hosting Package) :
ระยะเวลาบริการ
(Billing Cycle) :
ภาษาในใบเสนอราคา :
ข้อมูลผู้ขอรับใบเสนอราคา
อีเมล์รับใบเสนอราคา
(Your Email) :
* ใช้จัดส่งใบเสนอราคา
ชื่อลูกค้า, ชื่อองค์กร, บริษัท ผู้รับการเสนอราคา
(Your name/Organization Name) :
* ระบุชื่อลูกค้า-ชื่อองค์กร เช่น "บริษัท ดีดี จำกัด / สนญ. / เลขประจำตัวผู้เสึยภาษี"
* นิติบุคคล ระบุเลข TaxID 13 หลัก ระบบจะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ
ที่อยู่
(Address) :
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน
(Coordinator Name) :
เบอร์โทรศัพท์
(Phone) :
รายละเอียดเพิ่มเติม
(Details) :** ติดต่อสอบถาม ช่วยเหลือ โทร ตลอด 24 ชม.