วิธีการชำระเงิน (How to pay)

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • สินค้าและบริการของเรา เป็นแบบชำระเงินก่อนใช้บริการ
  เมื่อชำระค่าบริการแล้ว ทางบริษัทฯ จะอนุมัติ และส่งรายละเอียดการใช้บริการให้ทางอีเมล์
  *** เงื่อนไขการชำระเงินแบบอื่น โปรดติดต่อ 087-017-5336

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  เมื่อได้รับการชำระค่าบริการแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ในรูปแบบ eTax ให้ทางอีเมล์
  โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไขโปรดแจ้งกลับโดยทันที หรือ ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ช่องทางชำระค่าบริการ (Payment method)

การโอนเงินผ่านธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร, อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง, ตู้เอทีเอ็ม, เคาเตอร์ธนาคาร หรือ โอนผ่านมือถือ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

ชื่อบัญชี : บจก. เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น
เลขที่บัญชี : 092-823-689-7
ประเภท: ออมทรัพย์, ธนาคารกสิกรไทย สาขาราชวัตร

การจ่ายด้วยเช็ค

สั่งจ่ายเช็ค และ โอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร
สั่งจ่ายขีดคล่อมในนาม "บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด" และนำฝากเช็คโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ
*** กรณีทีลูกค้าสั่งจ่ายเช็ค โปรดนำฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคาร หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารด้านล่าง
เนื่องจากสถานการณ์ COVID ทางบริษัทฯ งดบริการรับเช็คยังบริษัทของลูกค้าทุกกรณี

*** ก่อนชำระค่าบริการ โปรดกดสั่งซื้อบริการ, ขอใบเสนอราคา หรือ ขอใบแจ้งหนี้ก่อนทุกครั้ง
*** กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน ไว้แจ้งยืนยันการชำระค่าบริการ
Please request a quotation/invoice before any payment.
Please pay by crossed cheque in the account of "Extra Corporation Company Limited", and deposit a cheque to

Bank Account name: EXTRA CORPORATION CO.,LTD.
Type: Saving Account , KASIKORN BANK (KBANK)
Account No: 092-823-689-7
SWIFT Code : KASITHBK
Bank Code : 004
Branch Code : 0722
Branch Name: Kasikorn Bank - Ratchawat Branch
Branch Address: 909/22-24 Nakhon Chaisi Road Khwang Nakhon Chaisi, Khet Dusit, Bangkok 10300
Branch Tel: 66-2243-7815-7
วิธีแจ้งชำระเงิน (Payment Confirmation) ท่านสามารถแจ้งชำระค่าบริการได้ 2 ช่องทางดังนี้
 • แจ้งผ่านระบบอัตโนมัติ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ (แนะนำ)
  ที่เมนู "แจ้งชำระค่าบริการ" หรือคลิกที่นี่ https://www.ireallyhost.com/payment/confirm

 • แจ้งชำระค่าบริการผ่านอีเมล์
  ส่งอีเมล์ แจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ (Invoice No.) พร้อมแนบเพย์สลิป ส่งอีเมล์ถึง
หมายเหตุ: ไม่รับแจ้งชำระเงินทาง FAX, SMS หรือ ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติของธนาคารต่างๆ ทุกกรณี เนื่องจากไม่ทราบผู้ชำระค่าบริการ