วิธีการชำระค่าบริการ (Payment)

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • สินค้าและบริการของเรา เป็นแบบชำระเงินก่อนใช้บริการ
  เมื่อชำระค่าบริการแล้ว ทางบริษัทฯ จะอนุมัติ และส่งรายละเอียดการใช้บริการให้ทางอีเมล์
  *** เงื่อนไขการชำระเงินแบบอื่น โปรดติดต่อ 087-017-5336

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เมื่อได้รับการชำระค่าบริการแล้ว จะจัดส่งสำเนาใบเสร็จให้ทางอีเมล์ก่อน
  โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไขโปรดแจ้งกลับโดยทันที
  เอกสารฉบับจริงจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยตัดรอบวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน
  *** หากส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้

ช่องทางชำระค่าบริการ (Payment method)

การโอนเงินผ่านธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร, อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง, ตู้เอทีเอ็ม, เคาเตอร์ธนาคาร หรือ โอนผ่านมือถือ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

ชื่อบัญชี : บจก. เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น
เลขที่บัญชี : 092-823-689-7
ประเภท: ออมทรัพย์, ธนาคารกสิกรไทย สาขาราชวัตร

การจ่ายด้วยเช็ค

สั่งจ่ายเช็ค และ โอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร
สั่งจ่ายขีดคล่อมในนาม "บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด"
*** กรณีทีลูกค้าสั่งจ่ายเช็ค โปรดนำฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคาร หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารด้านล่าง
เนื่องจากสถานการณ์ COVID ทางบริษัทฯ งดบริการรับเช็คยังบริษัทของลูกค้าทุกกรณี

*** ก่อนชำระค่าบริการ โปรดกดสั่งซื้อบริการ, ขอใบเสนอราคา หรือ ขอใบแจ้งหนี้ก่อนทุกครั้ง
*** โปรดโอนเงินเศษสตางค์ เช่น 900.01 เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ
*** กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน ไว้แจ้งยืนยันการชำระค่าบริการ
Please request a quotation/invoice before any payment.
Please pay by crossed cheque in the account of "Extra Corporation Company Limited", and deposit a cheque to

Bank Account name: Extra Corporation Co.,Ltd.
Type: Saving Account , KASIKORN BANK (KBANK)
Account No: 092-823-689-7
SWIFT Code : KASITHBK
Bank Code : 004
Branch Code : 0722
Branch Name: Kasikorn Bank - Ratchawat Branch
Branch Address: 909/22-24 Nakhon Chaisi Road Khwang Nakhon Chaisi, Khet Dusit, Bangkok 10300
Branch Tel: 66-2243-7815-7
วิธีแจ้งชำระเงิน (Payment Confirmation) ท่านสามารถแจ้งชำระค่าบริการได้ 2 ช่องทางดังนี้
 • แจ้งผ่านระบบอัตโนมัติ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ (แนะนำ)
  ที่เมนู "แจ้งชำระค่าบริการ" หรือคลิกที่นี่ https://www.ireallyhost.com/payment/confirm

 • แจ้งชำระค่าบริการผ่านอีเมล์
  ส่งอีเมล์ แจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ (Invoice No.) พร้อมแนบเพย์สลิป ส่งอีเมล์ถึง
หมายเหตุ: ไม่รับแจ้งชำระเงินทาง FAX, SMS หรือ ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติของธนาคารต่างๆ ทุกกรณี เนื่องจากไม่ทราบผู้ชำระค่าบริการ
การหักภาษี ณ ที่จ่าย (WITHHOLDING TAX) เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • บุคคลธรรมดา, หน่วยงานที่รับการยกเว้น ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • ใบแจ้งหนี้(Invoice) มูลค่าซื้อ (ก่อน VAT) 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • ใบแจ้งหนี้(Invoice) มูลค่าซื้อ ต่ำกว่า 1,000 บาท. ไม่สามารถรวมกัน แล้วทำการหัก ณ ที่จ่ายได้ ถือเป็นคนละบริการ

 • บริษัท นิติบุคคล คณะบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3%
 • หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%
 • คำนวนยอดหัก ณ ที่จ่าย จากราคาค่าสินค้า/บริการ รวมก่อน VAT
กรณีที่เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ได้ออกผ่านระบบ ETAX จากกรมสรรพากร
 1. ผู้รับบริการ โปรดจัดส่งเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ ให้กับผู้ให้บริการ ภายใน 45 วัน
  ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี
  ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 2. ทางบริษัทฯ จะส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ฉบับสำเนา/ตัวอย่าง ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง ทางอีเมล์
  ตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งแก้ไขโดยทันที หากมีการจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก
 3. ทางบริษัทฯ จะส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ฉบับจริงให้กับผู้รับบริการ
  เมื่อได้รับเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ครบทั้ง 2 ฉบับแล้ว
 4. บริษัทฯ จะมีอีเมล์แจ้งเตือนไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติทุก 7 วัน หากไม่ได้รับเอกสาร หัก ณ ที่จ่ายฉบับจริง จากลูกค้าใน 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาระงับบริการชั่วคราว และ ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายครบทั้ง 2 ฉบับ และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราวดังกล่าว
ที่อยู่สำหรับ จัดส่งเอกสาร หักภาษี ณ ที่จ่าย
กรุณาส่งถึง บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (พิษณุโลก)
209/42 ม.8 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 080-929-2730

ข้อมูลสำหรับ ออกเอกสาร หักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-556-404-2874
6/1 ซ.ลาดพร้าว 101 ซอย 42 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240