วิธีการชำระค่าบริการ (Payment)

ช่องทางชำระค่าบริการ (Payment method)

การโอนเงินผ่านธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร, อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง, ตู้เอทีเอ็ม, คาเตอร์ธนาคาร หรือ โอนผ่านมือถือ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

ชื่อบัญชี : บจก. เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น
ประเภท: ออมทรัพย์, ธนาคารกสิกรไทย สาขาราชวัตร
เลขที่บัญชี : 092-8-23689-7

การจ่ายด้วยเช็ค

สั่งจ่ายเช็ค และ โอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร
สั่งจ่ายขีดคล่อมในนาม "บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด"
*** กรณีทีลูกค้าสั่งจ่ายเช็ค โปรดนำฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคาร หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารด้านล่าง
เนื่องจากสถานการณ์ COVID ทางบริษัทฯ งดบริการรับเช็คยังบริษัทของลูกค้าทุกกรณี

*** ก่อนชำระค่าบริการ โปรดกดสั่งซื้อบริการ, ขอใบเสนอราคา หรือ ขอใบแจ้งหนี้ก่อนทุกครั้ง
*** โปรดโอนเงินเศษสตางค์ เช่น 900.01 เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ
*** กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน ไว้แจ้งยืนยันการชำระค่าบริการ
Please request a quotation/invoice before any payment.
Please pay by crossed cheque in the account of "Extra Corporation Company Limited", and deposit a cheque to

Bank Account name: Extra Corporation Co.,Ltd.
Type: Saving Account , KASIKORN BANK (KBANK)
Account No: 092-8-23689-7
วิธีแจ้งชำระเงิน (Payment Confirmation) ท่านสามารถแจ้งชำระค่าบริการได้ 2 ช่องทางดังนี้
 • แจ้งผ่านระบบอัตโนมัติ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ (แนะนำ)
  ที่เมนู "แจ้งชำระค่าบริการ" หรือคลิกที่นี่ https://www.ireallyhost.com/payment/confirm

 • แจ้งชำระค่าบริการผ่านอีเมล์
  ส่งอีเมล์ แจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ (Invoice No.) พร้อมแนบเพย์สลิป ส่งอีเมล์ถึง
หมายเหตุ: ไม่รับแจ้งชำระเงินทาง FAX, SMS หรือ ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติของธนาคารต่างๆ ทุกกรณี เนื่องจากไม่ทราบผู้ชำระค่าบริการ
การหักภาษี ณ ที่จ่าย (WITHHOLDING TAX) เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • บุคคลธรรมดา, หน่วยงานที่รับการยกเว้น ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • ใบแจ้งหนี้(Invoice) มูลค่าซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • ใบแจ้งหนี้(Invoice) มูลค่าซื้อ ต่ำกว่า 1,000 บาท. ไม่สามารถรวมกัน แล้วทำการหัก ณ ที่จ่ายได้ ถือเป็นคนละบริการ

 • บริษัท นิติบุคคล คณะบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3%
 • หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%
 • คำนวนยอดหัก ณ ที่จ่าย จากราคาค่าสินค้า/บริการ รวมก่อน VAT
กรณีที่เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ได้ออกผ่านระบบ ETAX จากกรมสรรพากร
โปรดจัดส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายตัวจริงทางไปรษณีย์ให้กับทางเรา ภายใน 15 วัน
 • บริษัทฯ จะทำการส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีฉบับสำเนา ให้คุณลูกค้าทางอีเมล์ เมื่อได้รับการชำระค่าบริการแล้ว
 • บริษัทฯ จะทำการส่งใบเสร็จฉบับจริง เมื่อได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายฉบับจริงทางไปรษณีย์ จากคุณลูกค้าแล้ว
บริษัทฯ จะมีอีเมล์แจ้งเตือนไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติทุก 7 วัน
หากเราไม่ได้รับเอกสาร หัก ณ ที่จ่ายฉบับจริง จากลูกค้าใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาระงับบริการชั่วคราว
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย (ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร, ฝ่ายบัญชี)
กรุณาส่งถึง ไอเรียลลีโฮส
8/12 ม.9 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000

ข้อมูลสำหรับ ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-556-404-2874
6/1 ซ.ลาดพร้าว 101 แยก 42 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240