ลงทะเบียนใหม่ หรือ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนใหม่ (Register)
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ (Login)
สำหรับผู้เคยลงทะเบียนแล้ว
25-04-2567 เพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทฯ ทำการเปลี่ยนอัลกอริทึมในการเข้ารหัสผ่านใหม่ หากล็อคอินไม่ผ่าน โปรดกด "ลืมรหัสผ่าน" เพื่อรับรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล์ ข้อสอบถามโปรดติดต่อ Line ID : @ir.th
ลืมรหัสผ่าน (forgot password)

ลืมรหัสผ่าน Forgot Password)

โปรดกรอกอีเมล์ และกดยืนยัน เพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่ที่อีเมล์ของท่าน

ลงทะเบียนใหม่ (New Register)

ข้อมูลล็อคอิน (Login Information)

** โปรดตรวจสอบ อีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน ให้ถูกต้อง และ สามารถติดต่อได้ !!!
** ตั้งรหัสผ่านใหม่ 8-15 ตัวอักษร ** ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ผสมตัวเลข

ข้อมูลผู้ติดต่อหลัก (Primary Contact)

*** โปรดกรอกข้อมูลด้วยภาษาอังกฤษ และ หากท่านดำเนินการแทนบริษัท สามารถใช้ชื่อ-นามสกุลของท่าน และ ที่อยู่ของบริษัทได้
**ประเทศไทยระบุรหัสช่องแรก 66 , เช่น 66 87654321
**ประเทศไทยระบุรหัสช่องแรก 66 , เช่น 66 87654321

ข้อมูลติดต่อ การเงิน (Billing Contact) - ระบุ หรือ ปล่อยว่างได้

ข้อมูลติดต่อ เจ้าหน้าที่การเงิน ใช้รับใบเสร็จ, ใบแจ้งหนี้, การแจ้งเตือนบริการ *** ไม่ต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อหลัก ในช่องนี้

ข้อมูลติดต่อ ทางเทคนิค (Technical Contact) - ระบุ หรือ ปล่อยว่างได้

ข้อมูลติดต่อ ทางเทคนิค การแจ้งเตือนบริการ *** ไม่ต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อหลัก ในช่องนี้