ติดต่อไอเรียลลี่โฮส (Contact Us)

1. ฟอร์มติดต่อ (Create a Ticket ) (แนะนำ) ติดต่อด้วยวิธีนี้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีระบบตอบรับ และ แจ้งเตือนทางอีเมล์
สามารถส่งไฟล์เอกสาร, แนบไฟล์ภาพ และ ติดตามผลการดำเนินการ
2. ติดต่อทาง Live Chat ติดต่อด้วยวิธีนี้ สามารถพิมพ์ข้อความสนทนาออนไลน์ หรือฝากข้อความ กับเจ้าหน้าที่
สถานะ :
3. โทรศัพท์ (Hot Line) ท่านสามารถติดต่อไอเรียลลี่โฮส ผ่านเบอร์ Hot Line : 087-017-5336 (AIS)
(ติดต่อเร่งด่วนตลอด 24 ชม.)
4. Remote Desktop ให้การช่วยเหลือผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน
IREALLYHOST.COM (ไอเรียลลีโฮสดอทคอม)
ติดต่อ คุณเจริญรัตน์ จันทร์นิธิ (คุณมีน)
อีเมล์/msn : support@ireallyhost.com
โทรศัพท์ : (+66) 087-017-5336 (Hotline) (AIS) (ติดต่อเร่งด่วนตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : -
ข้อมูลออกเอกสาร/หัก ณ ที่จ่าย
ในนาม ไอเรียลลี่โฮส หรือ เจริญรัตน์ จันทร์นิธิ
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 1600100270088
ที่อยู่ 69 ซอย 9 ถนน ชมฐีระเวช อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร/หนังสือรับรอง/หนังสือหัก ณ ที่จ่าย
ที่อยู่ ไอเรียลลี่โฮส 8/12 หมู่ 9 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000