แจ้งชำระค่าบริการ (ออฟไลน์)

แบบฟอร์มสำหรับยืนยันการชำระค่าบริการ
โปรดตรวจสอบ วันเวลาการชำระค่าบริการ จากหลักฐานการโอนเงิน


อีเมล์ผู้ซื้อ (Email) :
เลือกรายการแจ้งชำระเงิน
ใบสั่งซื้อเลขที่ (Invoice) :
  • แสดงอัตโนมัติ (โปรดระบุอีเมล์ผู้ซื้อ)
ธนาคารรับโอน
(Bank) :
วันที่ชำระ (Date)
วัน/เดือน/ปี :
เวลาที่ชำระ (Time)
ชั่วโมง/นาที :
จำนวนเงิน (Amount)
บาท./ระบุตัวเลข :
รายละเอียดเพิ่มเติม
(Description) :

** ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลนี้ เพื่อเป็นสำเนาแจ้งยืนยันการชำระค่าบริการทางอีเมล์
** โปรดตรวจสอบข้อมูลการยืนยันการชำระค่าบริการ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์
** ติดต่อสอบถาม ช่วยเหลือ โทร ตลอด 24 ชม.