แจ้งชำระค่าบริการ (ออฟไลน์)

แบบฟอร์มสำหรับยืนยันการชำระค่าบริการ
โปรดตรวจสอบ วันเวลาการชำระค่าบริการ จากหลักฐานการโอนเงิน

อีเมล์ผู้ซื้อ (Email) :   *
เลือกรายการแจ้งชำระเงิน
ใบสั่งซื้อเลขที่ (Invoice) :
 
  • แสดงอัตโนมัติ (โปรดระบุอีเมล์ผู้ซื้อ)
ธนาคารรับโอน (Bank) :  
วันที่ชำระ (Date) :   / / * ( วัน/เดือน/ปี )
เวลาที่ชำระ (Time) :   / * ( ชั่วโมง:นาที )
จำนวนเงิน (Amount) :   บาท. (ระบุตัวเลข)
เพิ่มเติม(Description) :  


** ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลนี้ เพื่อเป็นสำเนาแจ้งยืนยันการชำระค่าบริการทางอีเมล์
** โปรดตรวจสอบข้อมูลการยืนยันการชำระค่าบริการ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์
** ติดต่อสอบถาม ช่วยเหลือ โทร ตลอด 24 ชม.