แจ้งชำระเงิน (Payment Form)

แบบฟอร์มสำหรับยืนยันการชำระค่าบริการ
โปรดตรวจสอบ วันเวลาการชำระค่าบริการ จากหลักฐานการโอนเงิน


อีเมล์ผู้ซื้อ
Email:
เลือกรายการแจ้งชำระเงิน
ใบสั่งซื้อเลขที่/Invoice:
  • แสดงอัตโนมัติ (โปรดระบุอีเมล์ผู้ซื้อ)
ธนาคารรับโอน
Bank:
วันที่ชำระ
Date:
วันที่
เดือน
ปี
เวลาที่ชำระ
Time:
จำนวนโอน/บาท
Amount/THB
รายละเอียดเพิ่มเติม
Description:

** วิธีการชำระค่าบริการ (Payment), การหัก ณ ที่จ่าย คลิกที่นี่
** ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลนี้ เพื่อเป็นสำเนาแจ้งยืนยันการชำระค่าบริการทางอีเมล์
** โปรดตรวจสอบข้อมูลการยืนยันการชำระค่าบริการ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์
** ติดต่อสอบถาม ช่วยเหลือ โทร ตลอด 24 ชม.