เลือก SSL ยี่ห้อใดดี เจ้าไหนดี ? ที่นี่มีคำตอบ  ตาราง เปรียบเทียบ แบรนด์ (SSL Brands)

ปัจจุบัน SSL Certificate มีให้เลือก หลายยี่ห้อ อาทิ DigiCert, GlobalSign, Entrust, Sectigo , Comodo, GeoTrust, Thawte, Symantec , AlphaSSL เหล่านี้คือ ผู้ออกใบรับรองความปลอดภัย Certificate Authority (CA) ที่ได้รับการรับรอง และ มีมาตรฐานการออกใบรับรอง ในระดับสากล (World Class International Brands)

แต่ละยี่ห้อ แตกต่างกันโดยสังเขป ดังนี้

  1. ความน่าเชื่อถือของยี่ห้อผู้ออกใบรับรอง (Certificate CA Brand)
  2. การเป็นที่รู้จักของผู้ออกใบรับรอง
  3. มาตรฐาน และ รูปแบบการเข้ารหัสของใบรับรองความปลอดภัย (Encryption Algorithm)
  4. วงเงินประกันภัย (CA Warranty)
  5. ความรวดเร็วในการให้บริการ
  6. การให้บริการหลังการขาย
  7. ราคาสินค้า 

Download เนื้อหาหน้านี้ : SSL-Brands-Comparison-2022.pdf


ลูกค้าที่ซื้อ SSL Certificate ชนิด OV , EV ยี่ห้อ DigiCert , GeoTrust , Thawte กับทางเรา
เมื่อทำการ Verify Organization ครั้งแรกกับทาง EXTRA แล้ว
เมื่อซื้อใบรับรอง SSL , Digital Certificate ใหม่ หรือ ต่ออายุปีถัดไป ภายใน 12 เดือน 
จะได้รับการอนุมัติทันที โดยไม่ต้อง verify organization ใหม่ทุกรอบ

และสามารถขอใบรับรองความปลอดภัยฉบับใหม่ ล่วงหน้าก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุได้ 30 วัน
โดยจะได้รับการเพิ่มวันใช้งานคงเหลือ จากฉบับเดิมให้ทันทีโดยอัตโนมัติ (Add Remaining Date)


 


ตารางเปรียบเทียบ ข้อแตกต่าง เลือก SSL ยี่ห้อใดดี เจ้าไหนให้บริการไวสุด
เพื่อให้คุณลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกใช้งานได้ง่ายขึ้น อัพเดทล่าสุด 01/2023 ดังนี้

หากเปิดในมือถือ
โปรด เลื่อนตารางไป ซ้าย ขวา
เพื่อดูรายละเอียด ในตาราง >>>>

ยี่ห้อ ผู้ออกใบรับรอง ประเภท ระดับ
ความน่าเชื่อถือ
การรับประกัน
ความเร็วในการออกใบรับรอง
การให้บริการ Support
กลุ่มผู้ใช้งาน/รายละเอียด
รายการสินค้า
เน้นความน่าเชื่อถือ

DigiCert
⭐⭐⭐⭐⭐
ชนิด OV , EV

Enterprise สูงสุด $1,000,000
ถึง $1,750,000
ภายใน 1-48 ชม.
* อนุมัติใบรับรองไวที่สุด
24/7 ตลอด 24 ชม. 

ารตอบสนอง: ทันที

* มีเจ้าหน้าที่ไทยประจำการฯ
สถาบันการเงิน องค์กรขนาดใหญ่ บริษัทมหาชน ธุรกรรมการเงิน บริษัทต่างๆ เน้นความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญ

ใบรับรองได้รับความน่าเชื่อถือสูง แสดงเว็บไซต์ปลอดภัย โดยผู้ออกใบรับรองที่มีชื่อเสียง

มีเจ้าหน้าที่ไทยให้บริการ ในขั้นตอนการตรวจสอบ ออกใบรับรอง และ สามารถออกใบรับรองให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ดูสินค้า
GlobalSign
⭐⭐⭐⭐⭐
ชนิด DV, OV, EV
Enterprise สูงสุด $10,000 
ถึง $1,250,000
DV ทันที,
OV-EV ภายใน 48 ชม.
* อนุมัติใบรับรองไว
ในเวลาทำการ
* มีเจ้าหน้าที่ไทยประจำการฯ
บริษัทต่างๆ สถาบันการเงิน องค์กรขนาดใหญ่
ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ มีบริการซัพพอร์ตภาษาไทย
อีกหนึ่งยี่ห้อ ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย
ดูสินค้า
EnTrust
⭐⭐⭐⭐⭐
ชนิด OV, EV
Enterprise สูงสุด $10,000 ภายใน 2-7 วัน ในเวลาทำการ บริษัทต่างๆ สถาบันการเงิน องค์กรขนาดใหญ่, ทางการทหาร, การปกครอง, ต้องการความน่าเชื่อถือ , Entrust Solution ความปลอดภัยครบวงจร ทั้งเครื่องพิมพ์บัตรประชาชน (Identity Card) , Digital Security แบบต่างๆ ดูสินค้า
Symantec 
⭐⭐⭐⭐
ชนิด OV, EV
Enterprise สูงสุด $1,000,000 
ถึง $1,500,000
ภายใน 2-7 วัน 24/7 ตลอด 24 ชม.
การตอบสนอง: ทันที
ธุรกรรมการเงิน หรือ ลูกค้าที่เน้นความน่าเชื่อถือสูงเป็นสำคัญ ดูสินค้า
เน้นราคาปานกลาง
GeoTrust
⭐⭐⭐⭐
ชนิด DV, OV, EV
Middle สูง $500,000 
ถึง $1,500,000
DV ทันที,
OV-EV 1-3 วัน
24/7 ตลอด 24 ชม.
การตอบสนอง:ดี
เว็บไซต์ทั่วไป บริษัท องค์กร ต่างๆ
ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ และ แสดงเว็บไซต์ปลอดภัย
ดูสินค้า
Thawte
⭐⭐⭐⭐
ชนิด DV, OV, EV
Middle สูง $500,000
ถึง $1,500,000
DV ทันที,
OV-EV 1-3 วัน
24/7 ตลอด 24 ชม.
การตอบสนอง: ดี
เว็บไซต์ทั่วไป บริษัท องค์กร ต่างๆ
ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ และ แสดงเว็บไซต์ปลอดภัย
ดูสินค้า
Sectigo
⭐⭐⭐⭐
ชนิด DV, OV, EV
Middle สูง $500,000 
ถึง $1,750,000
DV ทันที,
OV 3-15 วัน+,
EV 3-15 วัน+
* EV ใช้เวลาในการอนุมัตินาน
24/7 * ขั้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ เว็บไซต์ทั่วไป บริษัท องค์กร ต่างๆ
ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ และ แสดงเว็บไซต์ปลอดภัย
ดูสินค้า
เน้นราคาถูก
Comodo
⭐⭐⭐
ชนิด DV, OV, EV
ราคาถูก ดี $10,000 
ถึง $2,000,000
DV ทันที,
OV 3-15 วัน+,
EV 5-30 วัน+
* EV ใช้เวลาในการอนุมัตินานสุด
ขั้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ ระยะเวลาตอบกลับเฉลี่ย 2-10 วัน เว็บไซต์ทั่วไป เว็บไซต์ส่วนตัว เว็บไซต์บริษัท องค์กร เน้นราคาถูก แต่ยังได้รับการรับรอง เว็บไซต์ปลอดภัย ดูสินค้า
RapidSSL
⭐⭐⭐
ชนิด DV
ราคาถูก ดี $10,000 ทันที ในเวลาทำการ เว็บไซต์ทั่วไป เว็บไซต์ส่วนตัว เน้นราคาถูก 
แต่ยังได้รับการรับรอง เว็บไซต์ปลอดภัย
ดูสินค้า
AlphaSSL 
⭐⭐⭐
ชนิด DV
ราคาถูก ดี $10,000 ภายใน 24 ชม. ในเวลาทำการ เว็บไซต์ทั่วไป เว็บไซต์ส่วนตัว เน้นราคาถูก
แต่ยังได้รับการรับรอง เว็บไซต์ปลอดภัย
ดูสินค้า
GoGetSSL
⭐⭐⭐
ชนิด DV, OV, EV
ราคาถูก ดี $50,000 DV ทันที
OV ภายใน 1-2 วัน
ในเวลาทำการ เว็บไซต์ทั่วไป เว็บไซต์ส่วนตัว เน้นราคาถูก
แต่ยังได้รับการรับรอง เว็บไซต์ปลอดภัย
ดูสินค้า

 

SSL DV คือ Domain Validation (อนุมัติง่าย)
ใบรับรองความปลอดภัย ที่ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนเพียงอย่างเดียว ก็สามารถอนุมัติใบรับรองความปลอดภัยได้

SSL OV คือ Organization Validation (น่าเชื่อถือ)
ใบรับรองความปลอดภัย สำหรับบริษัท องค์กร / มีการตรวจสอบโดเมนเนม และ ตรวจสอบการมีอยู่ขององค์กร /
มีการประทับชื่อบริษัท ชื่อองค์กร ในใบรับรองความปลอดภัย

SSL EV คือ Extended Validation (น่าเชื่อถือสูง)
ใบรับรองความปลอดภัย สำหรับบริษัท องค์กร / มีการตรวจสอบโดเมนเนม และ ตรวจสอบการมีอยู่ขององค์กร /
มีการประทับชื่อบริษัท ชื่อองค์กร ในใบรับรองความปลอดภัย และ มีการแสดงชื่อองค์กร ใน URL Address Bar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับประกัน CA Warranty
คือ วงเงินประกันภัย ที่นายทะเบียน ออกให้ตามประเภทใบรองความปลอดภัยที่ลูกค้าเลือกใช้ โดยมูลค่าวงเงินขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อ และ ชนิดใบรับรอง ที่เลือกใช้ ครอบคลุมความเสียหายของลูกค้า ที่มีการใช้งานใบรับรองความปลอดภัยที่ได้รับความเสียหายเป็นสำคัญ ทั้งนี้แต่ละยี่ห้อ มีนโยบายในการเครมประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับการประกันภัยอุบัติเหตุแบบต่างๆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทความ ลิขสิทธิ์ (Copyright) หากท่านมีการคัดลอกเนื้อหานี้เพื่อเผยแพร่ ทำซ้ำ แก้ไข
ท่านต้องใส่ลิงค์ (hyperlink) เครดิสแหล่งที่มา https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/580

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส