บริการ เช็คโดเมน จดโดเมน พร้อมกันหลายชื่อ ในขั้นตอนเดียว
ด้วยระบบตรวจสอบชื่อโดเมน ที่ง่าย ถูกต้อง และสะดวกสบายยิ่งกว่า พร้อมรับ จดโดเมน ในราคาพิเศษ
(ขอความช่วยเหลือในการสั่งซื้อ โทร 087-017-5336 ตลอด 24 ชม.)
เช็คโดเมน และ จดโดเมน พร้อมกันหลายชื่อ
หากท่าน ดำเนินการในรูปแบบบริษัท หรือ ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน
โปรดทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบหลัก โดยคลิกที่นี่
นามสกุล โดเมนเนม (เลือก)
โดเมนเนม ประเทศไทย
จดโดเมน .in.th สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถจดทะเบียนชื่อใดก็ได้ ที่ว่างอยู่
จดโดเมน .co.th สำหรับนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท ห้างร้าน ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อบริษัท หรือ ชื่อย่อ
หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัท หรือ ชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
จดโดเมน .ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อสถานศึกษา หรือ ชื่อย่อ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อสถานศึกษา
จดโดเมน .go.th สำหรับหน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน หรือ ชื่อย่อ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อหน่วยงาน
จดโดเมน .or.th สำหรับมูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อมูลนิธิ หรือ ชื่อย่อ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อมูลนิธิ
จดโดเมน .net.th สำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน หรือ ชื่อย่อ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อหน่วยงาน
จดโดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางการทหาร ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน หรือ ชื่อย่อ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อหน่วยงาน
โดเมนเนม ชื่อภาษาไทย (IDN Domain)
ชื่อภาษาไทย com, .net ตรวจสอบอัตโนมัติ โปรดเลือกนามสกุล .com, .net ด้านบน
Name Server (DNS) สำหรับชี้โดเมนเนมไปหาเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
Name Server (DNS1) : Name Server (DNS2) :
*** สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง