1. เลือกประเภทใบรับรองความปลอดภัย (Certificate Authentication)

SSL DV - เว็บไซต์ทั่วไป

Domain Name Validation (DV)
 • อนุมัติง่าย ทันที
 • ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
 • ไม่ต้องใช้เอกสาร
 • เป็นมิตรกับ Search Engine
 • วงเงินประกันภัย : น้อย

SSL OV - องค์กร, บริษัท

Organization Validation (OV)
 • ความน่าเชื่อถือสูง
 • ประทับชื่อองค์กรในใบรับรอง
 • อนุมัติใน 2-7 วัน
 • ยืนยันการมีอยู่ขององค์กร
 • ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
 • เป็นมิตรกับ Search Engine
 • วงเงินประกันภัย : สูง

SSL EV - องค์กร บริษัท เน้นความน่าเชื่อถือ

Extended Validation (EV)
 • ความน่าเชื่อถือสูงสุด
 • ประทับชื่อองค์กรในใบรับรอง
 • แสดงชื่อองค์กรที่ Address Bar
 • อนุมัติใน 1-10 วัน
 • ยืนยันการมีอยู่ขององค์กร
 • ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
 • เป็นมิตรกับ Search Engine
 • วงเงินประกันภัย : สูง
2. เลือกลักษณะการใช้งาน (Secure Type)

สำหรับ 1 โดเมน

SSL Single Domain
 • สำหรับ 1 โดเมนเนม
 • site.com + www.site.com

ไม่จำกัดซับโดเมน

Wildcard SSL Certificate
 • สำหรับ 1 โดเมนเนม
 • Unlimited Sub-domain *.site.com

ใช้กับหลายโดเมน

Multi Domain Certificate
 • สำหรับ 1-250 โดเมนเนม
 • a.com, b.com, sub1.a.com

หลายโดเมน+ซับโดเมน

Multi Domain Wildcard Certificate
 • 1 ชื่อโดเมนหลัก แบบ Single Domain
 • ถัดไป *.a.com, *.b.com, *.sub.a.com
3. เลือกยี่ห้อ และ SSL Certificate ตามต้องการ
แบรนด์/Product Name CA Warranty
การรับประกัน
ราคา/ปี
Comodo
PositiveSSL ขายดี
$50,000719
Comodo
SSL Certificate ขายดี
$250,0002,349
Sectigo
SSL ขายดี
$500,0002,960
Thawte
SSL123 ขายดี
$500,0001,830
AlphaSSL
Alpha SSL
$10,0001,700
Comodo
Essential SSL Certificate
$10,000950
GeoTrust
QuickSSL Premium
$500,0002,640
GlobalSign
Domain SSL
$10,0007,210
GoDaddy
Godaddy Standard DV SSL
$100,0002,740
GoGetSSL
Domain SSL
$50,000679
PositiveSSL
EasyFast Positive SSL ราคาพิเศษ
$10,000499 พิเศษ 489
RapidSSL
Certificate ราคาพิเศษ
$10,000900 พิเศษ 490
Sectigo
Positive SSL
$50,000729
4. ระบุจำนวนการสั่งซื้อ, จำนวนปี, และตัวเลือกเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคา
Comodo PositiveSSL

** ค่าสินค้า/บริการ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** บริการใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETAX/E-INVOICE/E-RECEIPT)
** เครดิส/วางบิล เฉพาะค่าสินค่า/บริการตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
จำนวนเซิร์ฟเวอร์
Number of Servers:
จำนวนใบรับรอง
Select Quantity:
วิธีการติดตั้ง
Setup Method:
จำนวนงานติดตั้ง
Number of installs
เงื่อนไขการชำระเงิน
Payment Term:
แพลนเปิดใช้งาน
Issued Plan to start:
* ไม่บังคับ *
ระบุชื่อโดเมน
Common Name:

จำนวนโดเมน/ใบรับรอง : 1 ชื่อ.
บริการ Remote ติดตั้งหน้าเครื่อง :
ราคา: 1 บาท.
คูปอง