จดโดเมน ชื่อไทย.COM .NET โดเมน ชื่อภาษาไทย .CC .PW .TV ราคาถูก เป็นของท่าน 100% ฟรีระบบจัดการโดเมน

ไอเรียลลี่โฮส ผู้ให้บริการ จดโดเมน จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ / ต่ออายุ ในกว่า 220 นามสกุล เปิดให้บริการ จดโดเมน ภาษาไทย ราคาถูก ท่านสามารถจดโดเมนชื่อไทย ชื่อไทย.com ชื่อไทย.net และ .CC .PW .TV ได้แล้ววันนี้ โดยชื่อโดเมนที่ตั้ง สามารถใช้ภาษาไทย ผสมกับตัวเลข

 • จดโดเมนเนม ชื่อภาษาไทย.COM .NET ... พร้อมใช้งานได้ทันที
 • โดเมนชื่อไทย รองรับ .COM .NET .CC .PW .TV
 • ผู้รับบริการ เป็นเจ้าของ Domain name 100%
 • จดทะเบียนด่วน ทันที หรือ ภายใน 24 ชม.
 • ขึ้นกับนายทะเบียน (registrar) มาตรฐานระดับโลก มั่นคง ปลอดภัย
 • จดโดเมน, ต่ออายุล่วงหน้า 1-10 ปี
 • โดเมนสามารถชี้ไปยัง ไอพี, เซิร์ฟเวอร์ หรือโฮสติ้งที่ใดก็ได้
 • รองรับ Google Apps, Hotmail Application
 • สามารถล๊อค ปลดล๊อค โดเมนเนมได้ด้วยตนเอง
 • มีระบบสมาชิก สำหรับตรวจสอบข้อมูลบริการ
 • ให้การแนะนำ ช่วยเหลือ พร้อมคู่มือ เกี่ยวกับบริการ
 • ฟรี DNS Service & DNS Management - จัดการ DNS Domain ได้ด้วยตนเอง
 • ฟรี Domain Forwarding - เชื่อมโยง, ส่งต่อโดเมน ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการ
 • ฟรี Domain Theft Protection - ระบบป้องกันการโจรกรรมโดเมนเนม
 • ฟรี Advanced Domain Control Panel - ฟรีระบบจัดการโดเมนเนม ง่าย ทันสมัย
 • ฟรี Email notification - ระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการ, แจ้งเตือนหมดอายุ
 • รองรับ Privacy Protection - ระบบซ่อนข้อมูลเจ้าของโดเมน (whois)
เพื่อความปลอดภัย และ ป้องกันการถูกแย้งจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมของท่าน โปรดตรวจสอบชื่อโดเมน บนเว็บไซต์ไอเรียลลี่โฮสเท่านั้น เนื่องจากระบบตรวจสอบไปยังนายทะเบียนใหญ่โดยตรง มีความปลอดภัย และ ให้ผลที่แน่นอน ( Please lookup or check your domain name only on website IREALLYHOST.com safe for your domain name )
โดเมนเนม หมายเหตุ ค่าบริการ (ต่อปี) สั่งซื้อ
จดโดเมน .cc (IDN) โดเมน ชื่อภาษาไทย.cc 450 บาท/ปี สั่งซื้อ
จดโดเมน .com (IDN) โดเมน ชื่อภาษาไทย.com 350 บาท/ปี สั่งซื้อ
จดโดเมน .name (IDN) โดเมน ชื่อภาษาไทย.name 340 บาท/ปี สั่งซื้อ
จดโดเมน .net (IDN) โดเมน ชื่อภาษาไทย.net 440 บาท/ปี สั่งซื้อ
จดโดเมน .pw (IDN) โดเมน ชื่อภาษาไทย.pw 730 บาท/ปี สั่งซื้อ
จดโดเมน .tv (IDN) โดเมน ชื่อภาษาไทย.tv 1,500 บาท/ปี สั่งซื้อ
*** การดำเนินการโอนย้ายโดเมนโดยการใช้ Transfer Code ต้องดำเนินการก่อนวันครบอายุโดเมนเนม ไม่น้อยกว่า 15 วัน กรณีที่โดเมนเนมใกล้หมดอายุ โปรดดำเนินการขอต่ออายุกับผู้ให้บริการเดิม เฉพาะบริการโดเมนเนม ก่อน 1 ปี เพื่อรักษาสภาพโดเมนเนมไว้ ป้องกันโดเมนเนมหลุดออกจากความเป็นเจ้าของของท่าน