จดโดเมน ชื่อไทย.COM .NET โดเมน ชื่อภาษาไทย .CC .PW .TV ราคาถูก เป็นของท่าน 100% ฟรีระบบจัดการโดเมน

ไอเรียลลี่โฮส ผู้ให้บริการ จดโดเมน จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ / ต่ออายุ ในกว่า 330 นามสกุล เปิดให้บริการ จดโดเมน ภาษาไทย ราคาถูก ท่านสามารถจดโดเมนชื่อไทย ชื่อไทย.com ชื่อไทย.net และ .CC .PW .TV ได้แล้ววันนี้ โดยชื่อโดเมนที่ตั้ง สามารถใช้ภาษาไทย ผสมกับตัวเลข

 • จดโดเมนเนม ชื่อภาษาไทย.COM .NET ... พร้อมใช้งานได้ทันที
 • โดเมนชื่อไทย รองรับ .COM .NET .CC .PW .TV
 • ผู้รับบริการ เป็นเจ้าของ Domain name 100%
 • จดทะเบียนด่วน ทันที หรือ ภายใน 24 ชม.
 • ขึ้นกับนายทะเบียน (registrar) มาตรฐานระดับโลก มั่นคง ปลอดภัย
 • จดโดเมน, ต่ออายุล่วงหน้า 1-10 ปี
 • โดเมนสามารถชี้ไปยัง ไอพี, เซิร์ฟเวอร์ หรือโฮสติ้งที่ใดก็ได้
 • รองรับ Google Apps, Hotmail Application
 • สามารถล๊อค ปลดล๊อค โดเมนเนมได้ด้วยตนเอง
 • มีระบบสมาชิก สำหรับตรวจสอบข้อมูลบริการ
 • ให้การแนะนำ ช่วยเหลือ พร้อมคู่มือ เกี่ยวกับบริการ
 • ฟรี DNS Service & DNS Management - จัดการ DNS Domain ได้ด้วยตนเอง
 • ฟรี Domain Forwarding - เชื่อมโยง, ส่งต่อโดเมน ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการ
 • ฟรี Domain Theft Protection - ระบบป้องกันการโจรกรรมโดเมนเนม
 • ฟรี Advanced Domain Control Panel - ฟรีระบบจัดการโดเมนเนม ง่าย ทันสมัย
 • ฟรี Email notification - ระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการ, แจ้งเตือนหมดอายุ
 • รองรับ Privacy Protection - ระบบซ่อนข้อมูลเจ้าของโดเมน (whois)
เพื่อความปลอดภัย และ ป้องกันการถูกแย้งจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมของท่าน โปรดตรวจสอบชื่อโดเมน บนเว็บไซต์ไอเรียลลี่โฮสเท่านั้น เนื่องจากระบบตรวจสอบไปยังนายทะเบียนใหญ่โดยตรง มีความปลอดภัย และ ให้ผลที่แน่นอน ( Please lookup or check your domain name only on website IREALLYHOST.com safe for your domain name )
โดเมนเนม
Domain name
หมายเหตุ
รายละเอียด
ราคา
บาท/ปี
กดสั่งซื้อ
จดโดเมน .cc (IDN) โดเมน ชื่อภาษาไทย.cc 460 สั่งซื้อ
จดโดเมน .com (IDN) โดเมน ชื่อภาษาไทย.com 489 สั่งซื้อ
จดโดเมน .name (IDN) โดเมน ชื่อภาษาไทย.name 390 สั่งซื้อ
จดโดเมน .net (IDN) โดเมน ชื่อภาษาไทย.net 600 สั่งซื้อ
จดโดเมน .pw (IDN) โดเมน ชื่อภาษาไทย.pw 930 สั่งซื้อ
จดโดเมน .tv (IDN) โดเมน ชื่อภาษาไทย.tv 1,480 สั่งซื้อ
*** การดำเนินการโอนย้ายโดเมนโดยการใช้ Transfer Code ต้องดำเนินการก่อนวันครบอายุโดเมนเนม ไม่น้อยกว่า 15 วัน กรณีที่โดเมนเนมใกล้หมดอายุ โปรดดำเนินการขอต่ออายุกับผู้ให้บริการเดิม เฉพาะบริการโดเมนเนม ก่อน 1 ปี เพื่อรักษาสภาพโดเมนเนมไว้ ป้องกันโดเมนเนมหลุดออกจากความเป็นเจ้าของของท่าน