บริการ จดโดเมน .IN.TH , ต่ออายุ .IN.TH ราคาถูก! ง่าย สะดวก ปลอดภัย ใช้ได้ทั่วโลก อนุมัติในทันที จัดการโดเมนได้เองตลอด 24 ชม. เป็นของลูกค้า 100% คลิก ! IReallyHost.com ราคาถูกพิเศษ ท่านเป็นเจ้าของ 100% จัดการ Domain name ได้เอง

บริการ จดโดเมน .IN.TH , ต่ออายุโดเมนเนม .IN.TH ราคาถูก! ง่าย สะดวก ปลอดภัย ใช้ได้ทั่วโลก อนุมัติในทันที จัดการโดเมนได้เองตลอด 24 ชม. เป็นของลูกค้า 100%

ในเชิงความหมาย : .IN.TH ย่อมาจาก Individual หรือ บุคคลทั่วไป สามารถจดทะเบียนได้โดยประชาชนคนไทย โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน ประกอบการจดทะเบียน

โดเมน .IN.TH เป็นโดเมนที่ถูกสงวนด์ให้กับคนไทย จึงมีชื่อว่างจำนวนมาก และเป็นปัจจุบันมีราคาถูกลง และเป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถจดทะเบียนใช้งานกับเว็บไซต์ ไม่จำกัดประเภท

คำแนะนำ : การเลือกจดชื่อโดเมน ควรเลือกชื่อที่มีความหมายใกล้เคียงกับเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้พบเห็นจดจำได้ง่าย

การขอจดทะเบียน .in.th

 • สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ บุคคลทั่วไป ประชาชน บริษัท องค์กร สามารถทำการจดทะเบียนใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน 
   
 • จดในนามบุคคลทั่วไป 
  ใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพ ของคนต่างด้าว
   
 • จดในนามบริษัท องค์กร ใช้ หนังสือรับรองบริษัท หรือ ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรอง องค์กร สโมสร คลับ

โดเมน .in.th

 • จดโดเมนใหม่ 425 บ./ปี
 • ต่ออายุ 425 บ./ปี

คุณสมบัติ ที่ได้รับเมื่อ จดโดเมน .in.th

 • ลูกค้าเป็นเจ้าของโดเมน 100%
 • จดทะเบียน/ต่ออายุ .in.th ได้ 1-10 ปี
 • ฟรี DNS Service & DNS Management - จัดการ DNS Domain ได้ด้วยตนเองง่ายๆ
 • ฟรี Domain Forwarding - เชื่อมโยง, ส่งต่อโดเมน ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการ
 • ฟรี Domain Theft Protection - ระบบป้องกันการโจรกรรมโดเมนเนม
 • ฟรี Advanced Domain Control Panel - มีระบบจัดการ จัดการได้เอง ง่าย ทันสมัย
 • ฟรี Email notification - ระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการ, แจ้งเตือนหมดอายุ
 • ฟรี Domain Control Panel - ระบบจัดการโดเมนเนม
 • รองรับ Domain Privacy Protection - ปกปิดความเป็นเจ้าของโดเมน (whois)
 • Advanced Domain Control Panel (ลูกค้าจัดการโดเมนเนมได้เองตลอด 24 ชม.)
 • นายทะเบียนโดเมน (Registrar) มั่นคง มาตรฐาน ในระดับโลก
 • จดโดเมน, ต่ออายุล่วงหน้าได้ 1-10 ปี
 • โดเมนสามารถชี้ไปยัง IP Address, เซิร์ฟเวอร์ หรือโฮสติ้งที่ใดก็ได้
 • สามารถล๊อค ปลดล๊อค โดเมนเนมได้ด้วยตนเอง
 • มีระบบสมาชิก เพื่อตรวจสอบข้อมูลบริการ
 • ให้การแนะนำ ช่วยเหลือ พร้อมคู่มือ เกี่ยวกับบริการ
บริการ Domain Privacy Protection ไม่สามารถใช้งานร่วมกับโดเมนสกุลดังนี้
.ASIA .CA .CN .NZ .TEL .RU .DE .EU .ES .IN .AU .UK .US และ .TH

Domain Privacy Protection is not support domain extensions:
.ASIA .CA .CN .NZ .TEL .RU .DE .EU .ES .IN .AU .UK .US and .TH