จดโดเมนภาษาไทย, จดโดเมนชื่อไทย, ภาษาไทย.COM , ภาษาไทย.NET

บริการจดโดเมนชื่อไทย หรือ IDN Domain name มีลักษณะ ชื่อภาษาไทย ต่อนามสกุลโดเมนเนม .com , .net โดยปัจจุบัน โดเมนชื่อภาษาไทย จะรองรับ เพียง 2 นามสกุลคือ .COM และ .NET เท่านั้น

อาทิ ประเทศไทย.com , กรุงเทพ.net, สุขใจ.com เป็นต้น

โดยจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ผู้ใช้สามารถพิมพ์เข้าที่อยู่เว็บไซต์ ด้วยภาษาไทยได้ทันที หรือ พิมพ์เข้าผ่าน Punny Code หรือ รหัสโดเมนเนมก็ได้

 • โดเมนเนม พร้อมใช้งานได้ทันที
 • ผู้รับบริการ เป็นเจ้าของ Domain name 100%
 • จดทะเบียนด่วน ทันที หรือ ภายใน 24 ชม.
 • ขึ้นกับนายทะเบียน (registrar) มาตรฐานระดับโลก มั่นคง ปลอดภัย
 • จดโดเมน, ต่ออายุล่วงหน้า 1-10 ปี
 • โดเมนสามารถชี้ไปยัง ไอพี, เซิร์ฟเวอร์ หรือโฮสติ้งที่ใดก็ได้
 • รองรับ Google Apps, Hotmail Application
 • สามารถล๊อค ปลดล๊อค โดเมนเนมได้ด้วยตนเอง
 • มีระบบสมาชิก สำหรับตรวจสอบข้อมูลบริการ
 • ให้การแนะนำ ช่วยเหลือ พร้อมคู่มือ เกี่ยวกับบริการ
 • ฟรี DNS Service/DNS Management - บริการ dns server และระบบจัดการ
 • ฟรี Domain Forwarding - เชื่อมโยง, ส่งต่อโดเมน ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการ
 • ฟรี Domain Theft Protection - ระบบป้องกันการโจรกรรม
 • ฟรี Advanced Domain Control Panel - มีระบบจัดการ จัดการได้เอง ง่าย ทันสมัย
 • ฟรี Email notification - ระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการ, แจ้งเตือนหมดอายุ
 • รองรับ Privacy Protection - ระบบซ่อนข้อมูลเจ้าของโดเมน (whois)
 • โดเมนเนม หมายเหตุ ค่าบริการ (ต่อปี) สั่งซื้อ
 • .com (IDN) โดเมนภาษาไทย.com
  ราคาพิเศษจดโดเมนใหม่
  350 489 บาท/ปี สั่งซื้อ
 • .net (IDN) โดเมนภาษาไทย.net
  ราคาพิเศษจดโดเมนใหม่
  350 550 บาท/ปี สั่งซื้อ
*** กรณีประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินตัวจริงทางไปรษณีย์ กรณีท่านรับบริการจดทะเบียน/ต่ออายุ โดเมนเนมเพียงอย่างเดียว ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสารเพิ่ม 35 บาท. โดยสามารถแจ้งรวมเป็นยอดค่าบริการในบิลที่จัดส่งได้ ทางเราขออภัยในส่วนนี้สืบเนื่องจาก อัตราค่าบริการจดโดเมนเป็นอัตราค่าบริการถูกพิเศษ กำไรไม่สอดคล้องกับค่าดำเนินการจัดส่งเอกสารค่ะ , กรณีที่คุณลูกค้าจดทะเบียนโดเมนเนม ร่วมกับบริการอื่นๆ ทางเราดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ขอบพระคุณค่ะ