วิธีการเปิด แสดง ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ที่ซ่อนอยู่ใน File Manager ของ cPanel Web Control Panel ท่านสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

How to Settings , Show Hidden File and Folder in file manager

  1. เปิด File Manager ใน cPanel 
  2. คลิกปุ่ม Settings ด้านบนขวาสุด
  3. เลือก Home Directory หรือ เลือกเฉพาะโดเมนเนมที่ต้องการ
  4. ติ๊ก Show Hidden Files (dotfiles) ดังภาพ
  5. กด Save ท่านจะเห็นไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com