เว็บคอนเทนต์ ( Portals / CMS ) - เว็บสำเร็จรูป

เว็บคอนเทนต์ หรือ Portals หรือ Content Management System (CMS) คือระบบเว็บไซต์ ที่มีออกแบบเพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูล เนื้อหาเว็บไซต์ อาทิ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเผยแพร่องค์กร ข้อมูลสถาบัน, บริษัท, หน่วยงาน เหมาะสำหรับการใช้นำเสนอข้อมูล ในลักษณะเพจเว็บไซต์ โดยมีระบบแบ่งหมวดหมู่เนื้อหา ระบบจัดการเนื้อหา ระบบส่วนเสริมคุณสมบัติพิเศษต่างๆ รวมถึงธีมลักษณะรูปแบบเว็บไซต์ โดยเจ้าของเว็บไซต์ ไม่ต้องทำการพัฒนาระบบด้วยตนเอง ง่าย สะดวกสบาย สามารถใช้งานได้ทันที โดยไอเรียลลี่โฮสช่วยดำเนินการติดตั้งระบบเว็บไซต์ให้กับทางผู้รับบริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ บนแพ็คเกจบริการพิเศษ พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนมของเว็บไซต์ รวมถึงการติดตั้งธีมรูปแบบเว็บให้ฟรี

 • ฟรี ติดตั้งระบบเว็บไซต์ พร้อมใช้ใน 1-48 ชม.
 • ฟรี โดเมนเนม-ชื่อเว็บไซต์ .com .net .org .info .biz ตลอดอายุบริการ
 • ฟรี ติดตั้งรูปแบบธีม ( Theme, Template )
 • ฟรี อีเมล์@ชื่อโดเมนเนม ไม่จำกัด
 • ฟรี ระบบจัดการเว็บไซต์, ระบบจัดการโดเมน
 • ไม่จำกัดจำนวนหน้าเว็บเพจ และ ปริมาณข้อมูล
 • ระบบเว็บไซต์เลือกได้ ติดตั้งรูปแบบธีมตามต้องการ
 • ระบบเว็บไซต์ Open Source ใช้งานฟรี ไม่จำกัดจำนวนหน้าข้อมูล.
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์แท้ 100% และความช่วยเหลือเร่งด่วน ตลอด 24 ชม.
 • เริ่มต้นปีแรก 5,900 บาท. ปีต่อๆ ไป 2,000 บาท.
  พื้นที่ 20 GB, ปริมาณรับส่งข้อมูล 50 GB/เดือน, ฟรีโดเมนเนม !
 • ฟรี !! ธีมเพจลิขสิทธิ์ 1 ชุด จาก themeforest.net
Joomla - ระบบเว็บสำเร็จรูป หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์ Open Source ที่มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลก กว่า 35 พันล้านดาว์โหลด อัจฉริยะ สมบูรณ์แบบ ยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ มีคุณสมบัติ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างครบถ้วน สามารถปรับแต่งหน้าตา (Template) และ รองรับส่วนเสริม และคุณสมบัติพิเศษให้กับ Joomla (Plugin, Addon) สามารถลงข้อมูลเนื้อหา แบ่งหมวดหมู่ กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้ตามต้องการ
Wordpress - ระบบเว็บสำเร็จรูป หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์ มีลักษณะการทำงาน Post , Page กล่าวคือ สามารถสร้างเพจเนื้อหาข้อมูล และโพสต์เนื้อหาข้อมูล ในลักษณะของ Blog หรือ Diary ได้, สามารถปรับแต่งใช้งานได้หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์เขียนชีวประวัติส่วนตัว เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลก สามารถปรับใช้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ มีคุณสมบัติ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างครบถ้วน สามารถปรับแต่งหน้าตา (Template) และ รองรับส่วนเสริม และคุณสมบัติพิเศษให้กับ Joomla (Plugin, Addon) สามารถลงข้อมูลเนื้อหา แบ่งหมวดหมู่ กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้ตามต้องการ
TYPO3 - ระบบเว็บสำเร็จรูป หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์ กว่า 51 ภาษา , 5906 คุณสมบัติส่วนเสริม , 9,998+ คุณสมบัติ, ดาว์โหลดกว่า 7.5 ล้านครั้ง 500,000+ เว็บไซต์ ได้รับการพัฒนาในระดับ Enterprise Level ประเภท Open Source รองรับการแบ่งกรอบเนื้อหา โมดูล ส่วนเสริมคุณสมบัติ ให้กับ TYPO3 สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย ที่มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลก สามารถปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ และ ปรับใช้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ มีคุณสมบัติ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างครบถ้วน สามารถลงข้อมูลเนื้อหา แบ่งหมวดหมู่ กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้ตามต้องการ
Drupal - ระบบเว็บสำเร็จรูป หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์ ซึ่งได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย เช่น Best PHP Based Open Source CMS, เผยแพร่ Open Source ที่มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลก มากกว่าล้านเว็บไซต์ รองรับส่วนเสริม และคุณสมบัติพิเศษให้กับ Drupal (Plugin, Addon) และสามารถปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ (Template) ยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ มีคุณสมบัติ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างครบถ้วน สามารถลงข้อมูลเนื้อหา แบ่งหมวดหมู่ กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้ตามต้องการ
Mambo - ระบบเว็บสำเร็จรูป หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์ ที่ได้รับสร้างขึ้น และเผยแพร่มาอย่างยาวนาน รองรับการจัดการข้อมูลเนื้อหาอย่างง่าย สามารถปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์อย่างอิสระ มีผู้ติดตั้งใช้งานอยู่ทั่วโลก รองรับส่วนเสริมคุณสมบัติต่างๆ ให้กับ Mambo, ระบบจัดการเนื้อหา ระบบโพสต์ และนำเสนอข้อมูลเนื้อหา แบ่งหมวดหมู่ ปรับใช้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้ตามต้องการ
Xoops - ระบบเว็บสำเร็จรูป หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์ เป็นระบบแรกๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น และมีอายุมาอย่างยาวนาน รองรับการแบ่งกรอบเนื้อหา โมดูล ส่วนเสริมคุณสมบัติ ให้กับ PHP-Nuke (Plugin, Addon) สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย เผยแพร่ลักษณะ Open Source ที่มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลก สามารถปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ (Template) ยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ มีคุณสมบัติ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างครบถ้วน สามารถลงข้อมูลเนื้อหา แบ่งหมวดหมู่ กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้ตามต้องการ
PHP-Nuke - ระบบเว็บสำเร็จรูป หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์ เป็นระบบแรกๆ ของโลก ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น และมีอายุมาอย่างยาวนาน รองรับการแบ่งกรอบเนื้อหา โมดูล ส่วนเสริมคุณสมบัติ ให้กับ PHP-Nuke (Plugin, Addon) สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย เผยแพร่ลักษณะ Open Source ที่มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลก สามารถปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ (Template) ยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ มีคุณสมบัติ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างครบถ้วน สามารถลงข้อมูลเนื้อหา แบ่งหมวดหมู่ กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้ตามต้องการ