โปรแกรม Thunderbird คือโปรแกรมรับส่งอีเมล์ ที่ดีที่สุดโปรแกรมนึงของโลก สำหรับติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็น Free Email Application สามารถใช้งานได้กับ Windows , MacOS , Linux มีคุณสมบัติการใช้งานอีเมล์ครบถ้วน สามารถใช้งานในลักษณะหลายอีเมล์ได้ โดยมีคุณสมบัติภาพรวมดังนี้

 • Thunderbird ใช้งานง่ายและฟรี
 • รองรับทุกระบบปฎิบัติการ Windows , MacOS , Linux
 • สามารถใช้ได้หลายบัญชีอีเมล์ในโปรแกรมเดียว (Multiple Email Account Support)
 • รองรับหลายภาษา รวมถึงภาษาไทย
 • มี Text Editor ทำให้ท่านสามารถเขียนอีเมล์ใส่ข้อความ สี ตัวหน้า ภาพลงไปในอีเมล์ได้
 • สามารถแนบไฟล์ กับอีเมล์ได้
 • รองรับส่วนเสริม Extension , Addons
 • มีสมุดบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ หรือ Address Book
 • มีระบบค้นหาอีเมล์ย้อนหลัง Search และ Quick Filter 
 • มีระบบ Message Archive ช่วยทำการ compact email บีบอัดข้อมูลอีเมล์เก่าๆ
  เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล และสามารถดูอีเมล์ย้อนหลังได้เป็นระยะเวลานานๆ ได้
 • มีระบบ Mail Calendar หรือ ปฎิทินให้ใช้งาน
 • และอื่นๆ สามารถดูได้จาก https://www.thunderbird.net/en-US/features/

ท่านสามารถดาว์โหลด Thunderbird ได้จาก

https://www.thunderbird.net/en-US/
หรือ https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/

1. เปิดโปรแกรมเมล์ Thunderbird > เปิด Account Settings ดังภาพ


 

2. กรอกชื่ออีเมล์เต็มๆ อีเมล์@ชื่อโดเมน และ รหัสผ่าน

 1. Your name: กรอกชื่ออีเมล์ หรือ ชื่อตนเอง
 2. Email address: ใส่ชื่ออีเมล์เต็มๆ ของท่าน อีเมล์@ชื่อเว็บไซต์ เต็มๆ
 3. Password: ระบุรหัสผ่าน

3. เลือก Protocal Mail กด Manual Config

 • IMAP สำหรับใช้อีเมล์กับหลายอุปกรณ์ เก็บข้อมูลอีเมล์ทั้งหมดไว้บนเซิร์ฟเวอร์
 • POP3 สำหรับใช้อุปกรณ์เดียว ทำการดูดข้อมูลอีเมล์ทั้งหมดเก็บไว้ที่อุปกรณ์เครื่องของท่าน

3. ตั้ง Incoming Mail และ Outgoing Mail

 • Server Hostname
  แก้ smtp , imap เป็น mail.your-domin.com ทั้งคู่
  เช่น mail.ชื่อเว็บของท่าน.com
 • Port
  IMAP ใช้ Port 143 , POP3 ใช้ 110
  SMTP ใช้ 587 หรือ 25 ( แนะนำ 587 )
 • SSL
  เลือก None หรือ หากเว็บไซต์ของท่านติดตั้งใบรับรอบความปลอดภัย แบบ Wildcard
  สามารถเลือก STARTTLS หรือ SSL/TLS ได้ 
 • Authentication
  เลือก Normal Password ทั้งคู่
 • Username Incoming และ Outgoing
  ต้องระบุชื่อโดเมนเต็มๆ เช่น email@ชื่อเว็บไซต์.com
 • กดปุ่ม Re-test เพื่อทดสอบการตั้งค่า

เมื่อกด Re-test หากไม่มีข้อความแสดง Error ใดๆ และมีการแสดงข้อความ 
"The Follwing Settings were found by probing the given server"
แสดงว่าการตั้งค่าถูกต้อง สามารถกด Done และใช้งานอีเมล์ได้ทันที


หาก Thunderbird มีการขึ้นเตือน Warning ดังภาพ เนื่องจากเว็บไซต์ของท่านไม่ได้ทำการติดตั้ง SSL Certificate ครอบคลุมถึง mail.your-domain.com ท่านสามารถติ๊ก I Understand the risks. และ กด Done ท่านก็จะเริ่มใช้งานอีเมล์ได้เช่นกัน

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
การอัพโหลดเว็บไซต์
ทั่วไป
วิธีการตั้งค่าอีเมล์ผ่านอุปกรณ์