วิธีการติดตั้ง Joomla 2.5 และ Joomla 3.0.x หรือเวอร์ชั่นที่ใกล้เคียง

 1. ทำการ Download Joomla 2.5.x หรือ Joomla เวอร์ชั่นที่ต้องการ

  http://www.joomla.org/download.html

  Joomla Version 3.x สำหรับ PHP เวอร์ชั่น 5.3 ขึ้นไป
  Joomla Version 2.5.x สำหรับ PHP เวอร์ชั่น 5.x ขึ้นไป (แนะนำ)


   
 2. ทำการแตกซิบ Joomla Package จะพบไฟล์ Joomla ต่างๆ ดังนี้
  ให้ทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์โฮสติ้ง
  ในโฟลเดอร์
  /public_html


  * หากพบว่าในโฟลเดอร์ public_html มีไฟล์ index.html ให้ทำการลบออก


   
 3. ทำการสร้างไฟล์ configuration.php ไว้ใน /public_html
  และทำการ chmod ไฟล์ configuration.php ด้วย 777
  ไฟล์นี้ใช้สำหรับตั้งค่าฐานข้อมูลให้กับ Joomla
   
 4. ทำการตั้งค่า ไฟล์ และโฟเดอร์ 777 สำหรับ Joomla
  การตั้งค่า Permission หรือ Chmod เพื่ออนุญาติให้ PHP หรือ Joomla สามารถทำการเขียนไฟล์ หรือ สร้าง ลบ แก้ไขไฟล์ ในโฟเดอร์นั้นๆ ได้ ฉนั้น การตั้งค่า 777 ควรตั้งค่าเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ CMS Application

  รายการโฟลเดอร์ที่ตั้งค่า 777
   administrator/components
   administrator/language
   administrator/language/en-GB
   administrator/language/overrides
   administrator/manifests/files
   administrator/manifests/libraries
   administrator/manifests/packages
   administrator/modules
   administrator/templates
   components
   images
   images/banners
   images/sampledata
   images/stories
   language
   language/en-GB
   language/overrides
   libraries
   media
   modules
   plugins
   plugins/authentication
   plugins/captcha
   plugins/content
   plugins/editors
   plugins/editors-xtd
   plugins/extension
   plugins/finder
   plugins/quickicon
   plugins/search
   plugins/smartsearch
   plugins/system
   plugins/user
   templates
   configuration.php
   cache
   administrator/cache
   logs
   tmp
 5. ทำการเริ่มติดตั้ง Joomla ผ่านเว็บไซต์
  เรียกเข้า URL โดเมนเนม เช่น
  http://www.your-domain.com

  - ทำการเลือกภาษา
  - กด Next
  - Joomla ทำการตรวจสอบคุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์ หากสามารถติดตั้งได้ จะสามารถกด Next ได้ ให้ทำการกด Next เพื่อดำเนินการต่อ


  - นโยบาย และใบอนุญาติ ( License ) ของ Joomla กด Next (ต่อไป)


  - ทำการตั้งค่า ฐานข้อมูล ให้กับ Joomla กด Next (ต่อไป)
  วิธีการสร้างฐานข้อมูล
  http://www.ireallyhost.com/kb/directadmin/101
  นำค่าที่ได้จากการสร้างฐานข้อมูล ตั้งค่าให้กับ Joomla


  - ทำการตั้งค่า FTP ให้กับ Joomla หรือ คลิก Next (ต่อไป)


  - ทำการตั้งชื่อเว็บไซต์  อีเมลล์ , Username , Password สำหรับจัดการ Joomla ทั้งนี้สามารถคลิก เพื่อติดตั้งตัวอย่างข้อมูล หรือไม่ก็ได้  - ทำการติดตั้ง Joomla สำเร็จ
  ทำการลบโฟลเดอร์ installation หรือเปลี่ยนชื่อที่ผู้อื่นสามารถเดาได้ยาก ใน /public_html

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com