แจ้ง Update Version PHP ทุกเซิร์ฟเวอร์บริการ

เรียนสมาชิกท่านผู้มีอุปการคุณ ไอเรียลลี่โฮส ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่เลือกใช้บริการดีดีจากเรา

ทางไอเรียลลี่โฮส จะดำเนินการ Update Version PHP ทุกเซิร์ฟเวอร์บริการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลเว็บไซต์ ให้สามารถทำงานได้อย่าง ราบรื่น และ มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยจะเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป

การดำเนินการนี้จะไม่ส่งกระทบ กับเว็บไซต์ท่านผู้รับบริการ
  • Server #01 Upgrade เป็นเวอร์ชั่น 5.2.17
Zend Engine / XCache /  ionCube / Zen Optimizer
  • Server #02 Upgrade เป็นเวอร์ชั่น 5.2.17
Zend Engine / XCache /  ionCube / Zen Optimizer
  • Server #03 Upgrade เป็นเวอร์ชั่น 5.3.16
Zend Engine / XCache /  ionCube / Zen Optimizer
  • Server #05 Upgrade เป็นเวอร์ชั่น 5.3.16

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com