โดย http://www.ireallyhost.com

ไอเรียลลี่โฮส ขอเรียนแจ้งท่านผู้รับบริการทุกท่าน ในการประกาศใช้ระบบ Ticket Support เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารหลัก เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และยังเป็นช่องทางที่สะดวก และสามารถติดตามผลการตอบรับ และมีการแจ้งเตือนให้ท่านทราบ

ท่านสามารถคลิก ศูนย์บริการ > ติดต่อเรา (Contact us) >ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support