จับรางวัล แจกฟรี FlashDrive Kingston 8 GB จำนวน 2 รางวัลทุกเดือน ตลอด 1 ปีเต็ม
ประจำเดือน 10 สิงหาคม 2554

ลำดับ 1 สำหรับ สมาชิกผู้รับบริการไอเรียลลี่โฮสทุกท่าน
ผู้โชคดี คุณ Tanawat Achavakul ( comtocar.com ) จากรายการสั่งซื้อลำดับที่ 977

ลำดับ 2 สำหรับ สมาชิกผู้ทำรายการขอรับบริการประจำเดือน สิงหาคม 2554
ผู้โชคดี คุณ Sudkit Rujithanawat ( hyurong.com Hyurong (Thailand) Co., Ltd. ) จากรายการสั่งซื้อลำดับที่ 2126

***รูปแบบการจับรางวัล หมุ่นสุ่ม 199 ครั้ง จากแต่ละเงื่อนไข ข้างต้น

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับรางวัลประจำเดือน สิงหาคม 2554
สมาชิกไอเรียลลี่โฮสทุกท่านยังสามารถร่วมลุ้นของรางวัลได้ในเดือนต่อๆ ไปตลอด 1 ปีเต็ม

ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ event@oldirh.com
ผู้โชคดี โปรดติดต่อกลับก่อนวันที่ 20 ของเดือนที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และนำรางวัลสุ่มประกาศผลใหม่ในเดือนต่อไป โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ขอรับรางวัล ทางไอเรียลลี่โฮส จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลภายใน 15 วันหลังจากประกาศผล

สมาชิกท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน สามารถติดตามการประกาศผลง่ายๆ ผ่านสังคมออนไลน์
http://www.facebook.com/pages/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA-IReallyHostcom/226936657320720

ขอขอบพระคุณ ท่านสมาชิกผู้รับบริการทุกท่านที่ให้ความอุปการคุณ ไอเรียลลี่โฮส ด้วยดีตลอดมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ด้วยความเคารพ
ไอเรียลลี่โฮส บริการดีดีจากเราใส่ใจกว่าใคร

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com