กิจกรรมสมนาคุณ ลูกค้าไอเรียลลี่โฮส ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2554

จับรางวัล แจกฟรี FlashDrive Kingston 8 GB จำนวน 2 รางวัลทุกเดือน ตลอด 1 ปีเต็ม
ประจำเดือน 10 กรกฎาคม 2554

ลำดับ 1 สำหรับ สมาชิกผู้รับบริการไอเรียลลี่โฮสทุกท่าน
ผู้โชคดี คุณ Panya Somchit ( kruesaeschool.ac.th โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ ) จากรายการสั่งซื้อลำดับที่ 1400

ลำดับ 2 สำหรับ สมาชิกผู้ทำรายการขอรับบริการประจำเดือน กรกฎาคม 2554
ผู้โชคดี คุณ Manus Tabnoy ( taladtruck.com ) จากรายการสั่งซื้อลำดับที่ 2061

***รูปแบบการจับรางวัล หมุ่นสุ่ม 199 ครั้ง จากแต่ละเงื่อนไข ข้างต้น

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับรางวัลประจำเดือน กรกฎาคม 2554
สมาชิกไอเรียลลี่โฮสทุกท่านยังสามารถร่วมลุ้นของรางวัลได้ในเดือนต่อๆ ไปตลอด 1 ปีเต็ม

ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ event@ireallyhost.com
ผู้โชคดี โปรดติดต่อกลับก่อนวันที่ 20 ของเดือนที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และนำรางวัลสุ่มประกาศผลใหม่ในเดือนต่อไป โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ขอรับรางวัล ทางไอเรียลลี่โฮส จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลภายใน 15 วันหลังจากประกาศผล

สมาชิกท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน สามารถติดตามการประกาศผลง่ายๆ ผ่านสังคมออนไลน์
http://www.facebook.com/IReallyHost

ขอขอบพระคุณ ท่านสมาชิกผู้รับบริการทุกท่านที่ให้ความอุปการคุณ ไอเรียลลี่โฮส ด้วยดีตลอดมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ด้วยความเคารพ
ไอเรียลลี่โฮส บริการดีดีจากเราใส่ใจกว่าใคร
 


ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com