กิจกรรมสมนาคุณ ลูกค้าไอเรียลลี่โฮส ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2554

จับรางวัล แจกฟรี FlashDrive Kingston 8 GB จำนวน 2 รางวัลทุกเดือน ตลอด 1 ปีเต็ม
ประจำเดือน 10 มิถุนายน 2554

ลำดับ 1 สำหรับ สมาชิกผู้รับบริการไอเรียลลี่โฮสทุกท่าน
ผู้โชคดี คุณ Wisit Phirom จากรายการสั่งซื้อลำดับที่ 1647

ลำดับ 2 สำหรับ สมาชิกผู้ทำรายการขอรับบริการประจำเดือน มิถุนายน 2554
ผู้โชคดี คุณ Kampun Takean (Shinih (Thailand) co.,ltd) จากรายการสั่งซื้อลำดับที่ 2044

***รูปแบบการจับรางวัล หมุ่นสุ่ม 199 ครั้ง จากแต่ละเงื่อนไข ข้างต้น

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับรางวัลประจำเดือน มิถุนายน 2554
สมาชิกไอเรียลลี่โฮสทุกท่านยังสามารถร่วมลุ้นของรางวัลได้ในเดือนต่อๆ ไปตลอด 1 ปีเต็ม

ผู้โชคดี โปรดติดต่อกลับก่อนวันที่ 20 ของเดือนที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และนำรางวัลสุ่มประกาศผลใหม่ในเดือนต่อไป โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ขอรับรางวัล ทางไอเรียลลี่โฮส จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลภายใน 15 วันหลังจากประกาศผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณ ท่านสมาชิกผู้รับบริการทุกท่านที่ให้ความอุปการคุณ ไอเรียลลี่โฮส ด้วยดีตลอดมา
ด้วยความเคารพ
ไอเรียลลี่โฮส

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com