เรียนสมาชิกท่านผู้มีอุปการคุณ และท่านผู้สนใจ
เรื่อง แจ้งโปรโมทชั่น  จดถูกถูก .com, .net, .org, .info, .name, .biz

ระยะเวลาโปรโมทชั่น 15 มีนาคม 2554 - 21 พฤษภาคม 2554


โดเมนเนม   
.com, .net, .org, .info, .name, .biz ปกติ 350 บ. เหลือเพียง 295 บ.

Free Every Domain name !
* Email Account
* DNS Service (DNS Management)
* Domain Forwarding
* Privacy Protection
* Mail Forwarding
* Domain Protection
* Email/SMS : Expired or Expiring domain name notification

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ทำรายการสั่งซื้อบริการ
     -
ขอจดทะเบียนโดเมนเนม เพียงอย่างเดียว
     - ขอจดโดเมนฟรี พร้อมบริการเว็บโฮสติ้ง
2. ยืนยันการชำระค่าบริการ
    - เมนู Payment >
ยืนยันการชำระค่าบริการ

เงื่อนไขโปรโมทชั่น
1. สำหรับ จดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ 1-10 ปี
2. จดได้ โดยไม่จำกัดจำนวน
3. ระบบจะทำรายการ จากอัตราส่วนลด ในวันที่ 15 มีนาคม 2554
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับ คูปองส่วนลด หรือเงื่อนไขอื่น
5. โดเมนเนมที่ทำรายการ สมบูรณ์ ไม่สามารถขอยกเลิกรายการได้

หมายเหตุ
สมาชิกสามารถทำรายการสั่งซื้อได้หลายโดเมนเนมพร้อมกัน
และสามารถยืนยันการชำระค่าบริการ ในการโอนชำระในยอดเดียว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงที่เลือกใช้บริการดีดี จากไอเรียลลี่โฮสด้วยดีตลอดมา
ไอเรียลลี่โฮสดอทคอม
IReallyHost.com


ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com