เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ และ สมาชิกไอเรียลลี่โฮสดอทคอม
เรื่อง โปรโมทชั่น จดโดเมน จดถูก .th ได้ฟรี .ไทย

ระยะเวลาโปรโมทชั่น 11 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 25 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น.

โดเมนเนม   
in.th  ปกติ 450 บ. เหลือเพียง 329 บ.
.th (.co.th, .or.th, .ac.th, .go.th, .mi.th, .net.th)  ปกติ 900 บ. เหลือเพียง 749 บ.

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ทำรายการสั่งซื้อบริการ
     -
ขอจดทะเบียนโดเมนเนม เพียงอย่างเดียว
     - ขอจดโดเมน พร้อมบริการเว็บโฮสติ้ง
2. ยืนยันการชำระค่าบริการ
    - เมนู Payment >
ยืนยันการชำระค่าบริการ
3. ส่งเอกสาร ประกอบการขอจดทะเบียน .th พร้อมแจ้งชื่อโดเมนภาษาไทยที่ต้องการ
    ที่ support[at]oldirh.com (แทน [at] = @)

เงื่อนไขโปรโมทชั่น
1. จดโดเมน .th ได้รับ Free Domain : ชื่อไทย.ไทย 1 ชื่อ ต่อ 1 โดเมน
2. สำหรับ จดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ 1-10 ปี
3. โดเมนภาษาไทย .ไทย ที่จดคู่กับ .th ต้องเป็นไปตามนโยบาย และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ในภายหลัง
 ( http://oldirh.com/forum/?p=topic&tid=476&cat=1 )
4. โดเมน .ไทย ต้องได้รับการจดทะเบียน และได้รับการอนุมัติภายใน 31 มีนาคม 2554
5. อัตราค่าบริการ ต่ออายุในปีถัดไป เป็นราคาปกติ
6. โดเมนเนม .th ต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
 ( http://www.oldirh.com/howRegisTH/domain/domain-pricing )
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พบกับโปรโมทชั่น จดโดเมน .com ราคาพิเศษ
15 มีนาคม 2554 ที่นี่ที่เดียว จดโดเมน .com ถูกสุด
www.IReallyHost.com


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงที่เลือกใช้บริการดีดีจากเรา ตลอดมา
ไอเรียลลี่โฮสดอทคอม


ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com