เรียน สมาชิกท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบ
เรื่อง แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงมายังเฺซิร์ฟเวอร์หมายเลข #01 #02
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ในเวลา 22.00 น. - 23.00 น.

สืบเนื่องในวันที่ 30 มกราคม 2554 ที่ผ่านมาในช่วงเวลา 22.00 น. ระบบสายจ่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้อง อันส่งผลให้ขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จึงใคร่ขอเรียนแจ้งดำเนินการปิดปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ในเวลา 22.00 น. - 23.00 น. โดยประมาณ


ทางไอเรียลลี่โฮสดอทคอม ขออภัย ในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ครับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูง
ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการดีดีจากเราไอเรียลลี่โฮสดอทคอมด้วยดีตลอดมา
ไอเรียลลี่โฮสดอทคอม
IReallyHost.com
-----------------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเร่งด่วนเพิ่มเติม 0-8701-75336 (24 ชม.)
หรือ support@IReallyHost.com

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com