โปรโมทชั่น จดโดเมน !!!

.asia ( อ่านว่า ดอทเอเชีย )  

เพียง 300 บาท. ต่อปี จดสูงสุด 10 ปี

รีบด่วน ก่อนชื่อสวยๆ จะโดนคว้าไป.............
วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2551


   .asia เป็นโดเมนสกุลใหม่ในกลุ่ม gTLD (Generic Top Level Domain) โดยมี
DotAsia Organization Ltd. เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมนในฐานะ Registry โดเมนสกุลนี้
จะทำให้ผู้ใช้บริการทราบว่า เจ้าของโดเมนนั้นมีถิ่นที่ตั้งในแถบเอเชียแปซิฟิก หรือเป็นผู้ให้
บริการหรือผู้ขายสินค้าชาวเอเชีย นั่นคือโดเมนสกุล .asia สงวนไว้สำหรับเราชาวเอเชียแปซิฟิก
และถึงแม้จะเป็นโดเมนสกุลใหม่ แต่ความต้องการใช้ชื่อภายใต้สกุลนี้จากทั่วทั้งภูมิภาค ก็มีไม่
น้อยเลย และแน่นอนว่า ชื่อดี ๆ จะถูกจับจองไปในระยะเวลาอันสั้น โดเมนสกุล .asia นี้พร้อม
ให้ท่านขอจดทะเบียน ในราคาพิเศษ นี้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม ที่จะถึงนี้

 สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานในประเทศไทยที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มลูกค้าในเอเชีย
แปซิฟิก ก็ควรที่จะจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .asia ไว้ใช้เช่นเดียวกัน
"รีบจองชื่อโดเมนภายใต้ .asia ตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่ผู้อื่นจะจดทะเบียนไปก่อน"ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com