เรียนสมาชิกผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบ
เรื่อง ระบบกระแสไฟฟ้า CAT Internet Data Center ขัดข้อง

อันเป็นผลมาจากในวันที่ 4 มีนาคม 2551 เวลา 11.00 น.- 11.40 น ที่ผ่านมาระบบกระแสไฟฟ้าอาคารสื่อสารแห่งประเทศไทยชั้น 13 เกิดเหตุขัดข้องทั้งระบบ (Cat Data Center) จึงส่งผลให้เว็บไซต์ ที่ใช้บริการเครื่องดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลให้ทราบเบื้องต้นดังนี้

เรียน ลูกค้า CAT-IDC ทุกท่าน

วันที่ 4 มีนาคม 2551 เวลา 11.00 น.- 11.40 น.เกิดเหตุไฟฟ้าดับ สาเหตุเบื้องต้นเกิดจาก มีบริษัทที่รับจ้างปรับปรุงอาคารชั้น 13 จึงส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว
ขออภัยลูกค้า มา ณ โอกาส นี้ด้วย หากทราบสาเหตุที่ชัดเจน ทาง CAT-IDC จะชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง


Best Regards,

Internet Data Center
CAT Telecom Public Company Limited
72 CAT Telecom Tower
Charoenkrung
Bangrak, Bangkok 10500
Tel:+66-2104-1240 - 1
Fax: +66-2104-1244
e-mail:support@idc.cattelecom.com


ขณะนี้ เครื่องดังกล่าวสามารถกลับมาให้บริการ และทำงานได้ปกติในเวลาต่อมา ทางเราต้องขอขอบพระคุณสมาชิก ที่ทำการแจ้งข้อมูล มาทางเราในโอกาสนี้ด้วยครับ

เหตุดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ หรือก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่อข้อมูลเว็บไซต์ และเครื่องที่ให้บริการแต่อย่างใด
และไม่ส่งผลต่อกระทบต่อ เครื่องที่ให้บริการอื่นๆ ครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ทางเราหวังอย่างยิ่งว่า จะสามารถให้บริการกับสมาชิกด้วย ดีที่สุดตลอดไป
IREALLYHOST.COM บริการดีดีจากเรา ใส่ใจกว่าใคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0-870175336 ตลอด 24 ชม.

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com