เรียนสมาชิกท่านผู้มีอุปการคุณ

ไอเรียลลี่โฮสรู้สึกยินดี และขอขอบพระคุณท่านที่เลือกรับบริการดีดีจากเรา

จากเหตุการณ์ การชุมนุม 30 พฤศจิกายน 2556 วานนี้  เนื่องจากผลกระทบการชุมนุน
ส่งผลให้ระบบไฟฟ้า และโครงข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง โดยมีสาเหตุจากระบบไฟฟ้า ณ
อาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ไม่สามารถใช้การได้
ส่งผลให้ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงบริการ Web Hosting /
Colocation / Dedicated / VPS ไม่สามารถใช้งานได้ ดังรายการต่อไปนี้

- CAT Internet Data Center (IDC) อาคาร กสท บางรัก ชั้น 13, 14
- CSLoxinfo อาคาร กสท บางรัก ชั้น 16

จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ 01 ธันวาคม 2556 0.32 น. ทางไอเรียลลี่โฮส
ขณะนี้ระบบไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ ทางเราได้ทำการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ
สามารถทำงานได้ปกติ โดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

ทั้งนี้ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ยังพบปัญหาขัดข้องอยู่ในขณะนี้ และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
ไอเรียลลี่โฮสดอทคอม ( IReallyHost.com )
http://www.ireallyhost.com
วันที่ : Dec 01, 2013, 00:38:47

สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com