โดย ไอเรียลลี่โฮส ( http://www.IReallyHost.com )

เรียนสมาชิกท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบ
01 ธันวาคม 2556 11.37 น.

ขณะนี้ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ณ อาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เริ่มกลับสู่สภาวะปกติ และมีสถานการณ์ดีขึ้น จึงส่งผลให้เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ ต่างๆ เริ่มกลับมาใช้งานได้

สำหรับท่านผู้รับบริการท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ support@ireallyhost.com ได้ตลอด 24 ชม.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ, ขอแสดงความนับถือ
ไอเรียลลี่โฮสดอทคอม
http://www.ireallyhost.com/

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support