2 วันสุดท้าย กับโปรโมทชั่นจดโดเมนถูกสุดในประเทศไทย
โดเมน  .com .net .org .info .biz และ ภาษาไทย.com , ภาษาไทย.net

อัตราค่าจดทะเบียน 280 บาท./ปี สามารถจดทะเบียน 1-10 ปี.

ข้อมูลบริการ
http://www.ireallyhost.com/domain/

จดโดเมน และเช็คชื่อโดเมน ในขั้นตอนเดียว
http://www.ireallyhost.com/cart/domain/

ท่านสามารถทำรายการขอจดทะเบียนโดเมนเนม ในราคาโปรโมทชั่น
จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support