เรียนคุณลูกค้า และท่านผู้มีอุปการคุณ

บริการโดเมนเนม ( Domain name ) ที่ทำการจดทะเบียนก่อนวันที่ 06 สิงหาคม 2557 จะได้รับสิทธิเปิดใช้งาน Domain Privacy Protection ฟรีจนครบอายุบริการ ตามระยะเวลาจดทะเบียน หรือ ระยะเวลาที่ได้ทำการต่ออายุโดเมนเนมไว้ก่อนวันที่ 6 สิงหาคม 2557

สำหรับโดเมนเนมที่ทำการจดทะเบียนใหม่ หลังจากวันที่ 06 สิงหาคม 2557 กรณีประสงค์เปิดใช้งาน Domain Privacy Protection สามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติม 199 บาทต่อปี (โดยคิดอัตราส่วนลดระยะเวลาคงเหลือ ของอายุบริการ)

สำหรับคุณลูกค้าท่านใดประสงค์เปิดใช้งาน สามารถสอบถามข้อมูลบริการกับทีมงาน
เพื่อรับส่วนลดค่าบริการทาง ศูนย์บริการ > ติดต่อเรา ( http://www.ireallyhost.com/support )

ไอเรียลลี่โฮส
บริการดีดีจากเรา จริงใจกว่าใคร
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com