ตามประกาศมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 
เปิดให้หน่วยงาน และบริษัท สามารถทำการจดทะเบียนโดเมนเนม .TH ถือครองได้มากกว่า 1 ชื่อ ต่อหน่วยงาน โดยมีัผลบังคับใช้ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

จดโดเมน .CO.TH

สำหรับธุรกิจเอกชน บริษัท นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ หรือ ชื่อเครื่องหมายการค้า สามารถจดทะเบียน  .CO.TH ใช้ถือครองได้มากกว่า 1 ชื่อ โดยชื่อที่จดทะเบียน ต้องเป็นชื่อย่อ ชื่อเต็ม หรือ ส่วนใด ส่วนหนึ่งของคำ ของชื่อบริษัทเช่นเดิม

จดโดเมน .AC.TH

สถาบันการศึกษา ติวเตอร์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สามารถจดทะเบียน  .AC.TH ใช้ถือครองได้มากกว่า 1 ชื่อ โดยชื่อที่จดทะเบียน ต้องเป็นชื่อย่อ ชื่อเต็ม หรือ ส่วนใด ส่วนหนึ่งของคำ ของชื่อหน่วยงานเช่นเดิม

จดโดเมน .GO.TH

หน่วยงาน องค์กร ส่วนราชการ ของภาครัฐ สามารถจดทะเบียน .GO.Th ใช้ถือครองได้มากกว่า 1 ชื่อ โดยชื่อที่จดทะเบียน ต้องเป็นชื่อย่อ ชื่อเต็ม หรือ ส่วนใด ส่วนหนึ่งของคำ ของชื่อหน่วยงานเช่นเดิม

จดโดเมน .OR.TH

องค์กรพัฒนาเอกชนหรือโครงการเพื่อสังคม สมาคมที่มีเอกสารจัดตั้ง สามารถจดทะเบียน .OR.Th ใช้ถือครองได้มากกว่า 1 ชื่อ โดยชื่อที่จดทะเบียน ต้องเป็นชื่อย่อ ชื่อเต็ม หรือ ส่วนใด ส่วนหนึ่งของคำ ของชื่อองค์กรเช่นเดิม

จดโดเมน .IN.TH

สำหรับบุคคลทั่วไป (รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย) สามารถขอจดทะเบียนโดเมนถือครองได้ไม่จำกัดจำนวนชื่อ โดยสามารถตั้งชื่อใดๆ ก็ได้ ตามต้องการ และยังมีสถานะยังไม่ถูกต้องจดทะเบียน

 

จดโดเมน .TH พร้อมโฮสติ้ง 

https://www.ireallyhost.com/cart/hosting

จดโดเมน .TH อย่างเดียว

https://www.ireallyhost.com/cart/domain/th

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com