ประกาศ โดเมน .TH  เริ่มคิดค่ากู้คืนโดเมน (Restore DomaiN) เริ่ม 1 มกราคม 2565

โดเมน .TH / Domain Name Life Cycle เริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565

นายทะเบียน โดเมนเนม .TH ได้แจ้ง เปลี่ยนแปลงวงจรชีวิต โดเมน .TH และ .ไทย ทุกนามสกุล โดยกำหนดให้มีค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน
โดยส่งผลกระทบต่อ .CO.TH , .IN.TH , .OR.TH , .GO.TH , .MI.TH , .NET.TH และ .ไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. โดเมนจะมีอายุสูงสุดได้ 10 ปีเท่านั้น จะไม่สามารถจดทะเบียนหรือต่ออายุโดเมน ที่ทำให้โดเมนมีอายุเกิน 10 ปีได้
   
 2. โดเมนที่จดทะเบียนเกิน 5 วัน ไม่สามารถลบและจดโดเมนใหม่ในทันที เนื่องจากระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการลบโดเมนคือ 35 วัน (Redemption Grace Period 30 วัน + Pending Delete Period 5 วัน)
   
 3. โดเมนที่จดใหม่ไม่เกิน 5 วันแต่สะกดชื่อโดเมนผิด สามารถขอลบและจดทะเบียนโดเมนใหม่ได้โดยไม่มีค่าจดทะเบียนเพิ่ม
   
 4. โดเมนที่ไม่ได้รับการต่ออายุภายใน 15 วัน จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
   
 5. โดเมนที่ไม่ได้รับการต่ออายุภายใน 30 วัน จะถูกลบและมีค่าบริการในการกู้คืนโดเมนจำนวน 2,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุล่วงหน้า 90 วัน , 30 วัน , 15 วัน , 7 วัน , 1 วัน และ มี SMS แจ้งเตือน ณ วันที่หมดอายุ
นายทะเบียนกำหนดเริ่มคิดค่าบริการกู้คืนโดเมน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ภาพแสดง วงจรชีวิต โดเมน .TH ใหม่

คำอธิบายรูป .th Life cycle (วงจรชีวิตโดเมน .th และ .ไทย)

โดเมนมีสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานโดเมนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้

 • Registered Period คือ ช่วงที่โดเมน .th ใช้งานได้ตามจำนวนปีที่จดทะเบียนหรือต่ออายุ ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี
  เมื่อโดเมนหมดอายุ ผู้ถือครองจะสามารถใช้งานโดเมนได้ต่อเนื่องอีก 15 วันหลังจากนั้นโดเมนจะเข้าสู่ช่วงของการระงับใช้งานชั่วคราวต่อไป

   
 • Domain Hold Period คือ ช่วงระงับการใช้งานโดเมน เมื่อโดเมน .th หมดอายุไปแล้ว 15 วัน โดเมนจะเข้าสู่ขั้นตอนระงับการใช้งานชั่วคราว ซึ่งโดเมนจะถูกนำออกจากโซน กล่าวคือ ผู้ถือครองจะไม่สามารถเข้าถึงโดเมนนั้นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้บริการต่างๆ เกี่ยวกับโดเมนได้ เช่น ไม่สามารถใช้งาน email ภายใต้ชื่อโดเมนนั้นได้จนกว่าจะทำการต่ออายุโดเมน ซึ่งผู้ถือครองสามารถต่ออายุได้ตลอดเวลาก่อนที่โดเมนจะเข้าสู่ช่วง Redemption Grace Period ซึ่งถ้าโดเมนเข้าสู่ช่วงนี้ผู้ถือครองจะต้องชำระ ค่าดำเนินการกู้คืนโดเมน* ตามข้อกำหนด
   
 • Redemption Grace Period (RGP) คือ ช่วงกู้คืนโดเมน เมื่อโดเมน .th หมดอายุไปแล้ว 30 วัน หรือ คำขอลบโดเมนจากผู้ถือครองโดเมนได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้โดเมนดังกล่าวเข้าสู่ช่วง RGP ซึ่งโดเมนจะถูกนำออกจากโซน กล่าวคือ ผู้ถือครองจะไม่สามารถเข้าถึงโดเมนนั้นได้ และไม่สามารถใช้บริการต่างๆ เกี่ยวกับโดเมนได้อีก จนกว่าโดเมนจะถูกกู้คืนกลับมา

**ชื่อโดเมนที่เข้าสู่วงจรชีวิตช่วง Redemption Grace Period จะต้องเสียค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน จำนวน 2,800 บาท ต่อ 1 ชื่อโดเมน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การกู้คืนโดเมน .th สามารถทำได้โดยชำระค่ากู้คืนโดเมน พร้อมค่าบริการต่ออายุโดเมนอย่างต่ำ 1 ปี

โดเมน .th จะอยู่ในช่วง Redemption Grace Period  เป็นเวลา 30 วันจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงลบโดเมน (Pending Delete ) และพร้อมให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอใหม่ต่อ

 • Pending Delete Period คือ ช่วงลบโดเมน เมื่อโดเมน .th พ้นจากช่วงกู้คืน (RGP) ไปแล้ว Registry จะทำการลบโดเมนออกจากฐานข้อมูลเพื่อให้ชื่อโดเมนดังกล่าวสามารถจดทะเบียนโดเมนนั้นได้อีกครั้ง ซึ่งการลบโดเมนจะใช้เวลา 5 วัน โดยในช่วงนี้จะไม่สามารถทำการกู้คืนโดเมนได้อีกต่อไป

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com