นายทะเบียน CA SSL Certificate  ยี่ห้อ DigiCert , GeoTrust, Thawte , RapidSSL 
มีการแจ้งปรับราคาขึ้นทั่วโลก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

-------------------------------------

การปรับราคาดังกล่าว เป็นการประกาศปรับราคาโดยนายทะเบียน Certificate authority (CA) มีผลกับผู้ให้บริการ และ ผู้รับบริการทั่วโลก ส่งผลกระทบกับใบรับรองชนิด OV , EV ทั้งแบบ Single Domain และ Wildcard ทั้งช่วงราคา 1-5 ปี

เพื่อประโยชน์ของคุณลูกค้า ที่ประสงค์จดทะเบียน, ต่ออายุราคาเดิม โปรดทำการยืนยันทำรายการสั่งซื้อ และ ต้องประสานงานขอสร้างคำสั่งซื้อล่วงหน้า (CA Order ID) ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 มกราคม 2565 โดย สามารถทำการอนุมัติเปิดใช้งานใบรับรองความปลอดภัย (issued certificate) ตามวันที่ที่ต้องการในภายหลังได้

*** กรณีคุณลูกค้าไม่ได้ยืนยันคำสั่งซื้อ ภายใน 25/01/65 หรือ ไม่ได้รับ CA Order ID ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำใบเสนอราคา และ ใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามราคาที่มีการปรับใหม่

ติดต่อสอบถาม Line ID : @ir.th
 

การปรับขึ้นราคาโดยเฉลีย

Products Impacted OV EV
GeoTrust, Thawte, DigiCert Basic FQDNs 13% 16%
GeoTrust, Thawte, DigiCert Basic Wildcards 8% -
DigiCert Secure Site FQDN 13% 12%
DigiCert Secure Site Wildcard 7% -
DigiCert Secure Site Pro 12% 15%

การปรับขึ้นราคาแบบรายปี

Products Impacted 2-Year 3-Year 4-Year 5-Year 6-Year
DigiCert Basic, GeoTrust, Thawte & RapidSSL 1.9x 2.8x 3.7x 4.6x 5.5x
DigiCert Secure Site / Pro 1.8x 2.75x 3.5x 4.25x 5x

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com