สำหรับท่านที่ทำการติดตั้ง SSL โดยค่าเริ่มต้นของการวางรูปแบบโฟลเดอร์เว็บไซต์ จะเป็นดังนี้

  • http:// เรียกหา Source เว็บไซต์ใน public_html
  • https:// เรียกหา Source เว็บไซต์ใน private_html

ในกรณีที่ต้องการให้ https:// เรียกมายังเนื้อหาใน public_html ท่านสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ Directadmin Web Control Panel

  • https://www.your-domain.com:2222
    ทำการเปลี่ยน your-domain.com เป็นชื่อเว็บไซต์ของท่าน

2. คลิกเมนู Domain Setup

3. คลิกชื่อโดเมนที่ต้องการ

4. คลิก private_html setup

5. เลือก Use a symbolink link from private_html to public_html - allows for same data in http and https > กด Save

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
คู่มือ Directadmin เวอร์ชั่น 2020
ทั่วไป
การจัดการ/ตั้งค่า อีเมล์ (Email Account)