1. ทำการ Login Web Control Panel

2. สร้างอีเมล์

  • คลิก Email Manager
  • คลิก Email Accounts
  • คลิก Create Account

2. ตั้งค่าชื่อบัญชีอีเมล์ และ รหัสผ่านตามต้องการ

* Hosting Policy ผู้รับบริการโฮสติ้ง สามารถส่งอีเมล์ออกได้ 300 ฉบับต่อวัน/โดเมนเนม
โดยสามารถใช้งานอีเมล์เพื่อติดต่อสื่อสาร มิใช่เพื่อการโฆษณา , SPAM Mail , หรือ Phishing Mail 
ฉนั้นโปรดตั้งค่าการใช้งานให้ของบัญชีอีเมล์ให้เหมาะสม เพื่อเพียงต่อการใช้งาน
เป็นมาตรการป้องกันมิให้ IP Address Server ติด Blacklist สากล และสามารถรับส่งอีเมล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นำอีเมล์ไปตั้งค่าใช้งาน

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
คู่มือ Directadmin เวอร์ชั่น 2020
ทั่วไป