บริการ เว็บโฮสติ้ง ของไอเรียลลีโฮส มีบริการอีเมล์ @โดเมน ของท่านให้ใช้งานไม่จำกัด จำนวนบัญชีอีเมล์ ท่านสามารถสร้างอีเมล์ให้กับหน่วยงาน หรือ เจ้าหน้าหน้าที่บริษัทของท่านได้ดังนี้

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ Directadmin Web Control Panel

  • https://www.your-domain.com:2222
    ทำการเปลี่ยน your-domain.com เป็นชื่อเว็บไซต์ของท่าน

2. เลือกโดเมน > คลิกเมูน Email Accounts

3. คลิกปุ่ม Create Account

4. ตั้งชื่ออีเมล์ รหัสผ่าน , โควต้าพื้นที่เก็บข้อมูล ตามต้องการ

  • Username : ชื่ออีเมล์ ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ - , จุด (.), ตัวเลข
  • Password: รหัสผ่าน อักษรภาษาอังกฤษ ผสมตัวเลข
    * เพื่อป้องกันการถูก Hack บัญชีอีเมล์ ควรตั้งรหัสผ่านที่ถูกสุ่มคาดเดาได้ยาก
  • Email Quota (MB) : ขนาดพื้นทีเ่ก็บข้อมูล หรือ ใส่ 0=ไม่จำกัด
  • และกด Create Account

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
คู่มือ Directadmin เวอร์ชั่น 2020
ทั่วไป
การจัดการ/ตั้งค่า อีเมล์ (Email Account)