สำหรับท่านเจ้าของเว็บไซต์ หากประสงค์ใช้งาน phpMyAdmin ต้องทำการสร้างฐานข้อมูล Mysql ก่อน 1 ฐานข้อมูล โดยสามารถดำเนินการสร้าง และ จัดการฐานข้อมูลได้ดังนี้

1. ทำการ Login Web Control Panel

  • ทำการ Login Web Control Panel 
    พิมพ์ http://ชื่อโดเมนของท่าน.com:2222

2. คลิกเมนู Mysql Management

3. คลิกปุ่ม Create Database

4. ตั้งข้อมูลตามต้องการ

เมื่อทำการสร้างฐานข้อมูล Mysql เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการ Login  phpMyAdmin ได้ทันที
พิมพ์ ชื่อโดเมน/phpmyadmin เช่น

  • http://your-domain.com/phpMyAdmin
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
คู่มือ Directadmin เวอร์ชั่น 2020
ทั่วไป
การจัดการ/ตั้งค่า อีเมล์ (Email Account)