ปกติแล้วบริการ Hosting ไอเรียลลีโฮสจะทำการเปิด SSL On ให้โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่สามารถตั้งค่า SSL ได้ โปรดทำการตรวจสอบการตั้งค่าเปิดคุณสมบัติ SSL Certificate ให้กับโดเมนเนมหรือ ตั้งค่าการเปิด SSL ได้ดังนี้

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ Directadmin Web Control Panel

  • https://www.your-domain.com:2222
    ทำการเปลี่ยน your-domain.com เป็นชื่อเว็บไซต์ของท่าน

2. คลิกเมนู Domain Setup

3. คลิกชื่อโดเมนที่ต้องการ

4. คลิก Secure SSL และกด Modify

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
คู่มือ Directadmin เวอร์ชั่น 2020
ทั่วไป
การจัดการ/ตั้งค่า อีเมล์ (Email Account)