ข้อดีของการใช้งาน

SSL Certificate และ HTTPS://

ด้านความปลอดภัย 
SSL นั้นช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูล หรือ การดักอ่านข้อมูลบนโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้ข้อมูลที่รับส่งกันระหว่างผู้ใช้ กับเซิร์ฟเวอร์ หรือ ผู้ใช้กับแอปพลิเคชั่นต่างๆ เกิดความปลอดภัยมากขึ้น 

เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ องค์กร หน่วยงาน ต่างให้ความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของข้อมูลอินเตอร์เน็ต เป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ใช้งาน HTTPS จึงได้รับความมั่นใจมากขึ้นว่าข้อมูลของพวกเขา อาทิ Username/Password ข้อมูลธรรมกรรมทางการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิส จะไม่ถูกดักจับข้อมูลระหว่างทาง (Sniffer) 

เป็นมิตรกับ Search Engine และอันดับการค้นหาที่ดีกว่า
ผู้ให้บริการค้นหาข้อมูล หรือ Search Engine  ต่างให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนการใช้งาน SSL และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ Google , Bing ต่างให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่ใช้งาน HTTPS โดยมักจะได้รับการจัดอันดับความสำคัญการค้นหาที่ดีกว่าเว็บไซต์ HTTP ทั่วไป

เบราเซอร์ (Browser) แสดงเว็บไซต์ปลอดภัย

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส
การตั้งค่าใช้งาน HTTPS กับเว็บไซต์แบบต่างๆ