ท่านสามารถทำการสร้าง CSR Code หรือ Generate CSR ( Certificate Signing Request ) พร้อม Private Key สำหรับใช้ขอใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ กับผู้ให้บริการ SSL ได้ง่ายๆ ผ่าน cPanel Web Control Panel โดยดำเนินการได้ดังนี้

1. ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ cPanel 
หากท่านไม่ทราบ สามารถสอบถามได้จากผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งของท่าน


2.ดูกรอบ Security ทำการคลิกเมนู SSL/TLS


3. ทำการคลิกเมนู Certificate Signing Request (CSR)

 


 

4. ทำการกรอกข้อมูลต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อทำการสร้าง CSR Code ไปใช้ขอใบรับรอง SSL Certificate

 

 • Key: เลือก “Generate a new 2,048 bit key”
  หรือเลือก CSR Key ที่ทำการสร้างไว้ก่อนหน้าแล้ว
   
 • Domains: ทำการระบุชื่อโดเมนเนม ที่ต้องการใช้งาน SSL (Common Name) หรือ DNS Name


ตัวอย่างการระบุ

Single
Domain SSL
Wild Card SSL Multiple Domain
www.your-domain.com
your-domain.com

 
*.your-domain.com
ใส่ดอกจันดจุด ด้านหน้าโดเมน

www.domain1.com
www.domain2.com

ตัวอย่าง
Muti Domain & Wild Card SSL

*.domain1.com
*.domain2.com

สำหรับ โดเมนเนมภาษาไทย ต้องทำการแปลงเป็น Punny Code หรือ IDN Domain เสียก่อน
ให้อยู่ในรูปแบบ xn-- โดยสามารถแปลงชื่อโดเมนภาษาไทยได้ที่นี่

https://www.ireallyhost.com/tools/whois-convert-idn-domain

* หากท่านจดทะเบียน SSL Certificate ในนามองค์กร ชนิด OV , EV ต้องระบุข้อมูล ให้ตรงกับเอกสารจัดตั้งจดทะเบียนองค์กร ของเจ้าของโดเมนเนม ที่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือตามเอกสารรับรอบจดทะเบียน

 • City: เขต อำเภอ 
 • State: จังหวัด 
 • Country: เลือกประเทศ 
 • Company: ชื่อองค์กร/ชื่อบริษัท 
 • Company Division: ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น IT Division
 • Email: ระบุอีเมล์อีเมล์ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • Passphrase: ปล่อยว่าง
 • Description: ปล่อยว่าง หรือ ระบุชื่อเกี่ยวกับ CSR Code นี้ 
  เช่น your-domain_com_csr-code-082018

 

ภาพประกอบตัวอย่างการตั้งค่า


5. เมื่อคลิกปุ่ม Generate ท่านจะได้รับ CSR Code
และ Private Key ให้ทำการ Copy บันทึกเก็บไว้ ในไฟล์ text , word บนคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อนำไปใช้ขอ SSL Certificate กับผู้ให้บริการ

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส
การตั้งค่าใช้งาน HTTPS กับเว็บไซต์แบบต่างๆ