สำหรับท่านที่ทำการติดตั้ง SSL Certificate ให้กับเว็บไซต์แล้ว สามารถตั้งค่าให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน เข้าชมเว็บไซต์ผ่านทาง HTTPS โดยอัตโนมัติ โดยทำการ Redirect HTTP:// เป็น HTTPS:// 

โดยทำการเพิ่มค่าในไฟล์ .htaccess ได้ดังนี้

 

Redirect none www to www และ http to https

เช่น http://extra.co.th to https://www.extra.co.th

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

# ทำการ redirect ให้มี www  https://www
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.
RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

# ทำการ redirect http to https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

</IfModule>

 

Redirect www to none  www และ http to https

เช่น http://www.sub.extra.co.th to https://sub.extra.co.th
หรือ http://www.extra.co.th to https://extra.co.th

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

# ทำการ redirect ให้มี www to none www
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]

# ทำการ redirect http to https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

</IfModule>

 


วิธีนี้จะทำให้เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ไม่มี www จะใส่ www ให้อัตโนมัติ
และหากเข้าใช้งานแบบ http จะทำการเปลี่ยนเป็น HTTPS ให้อัตโนมัติ

 

Keyword
Redirect none WWW to WWW
Rediect HTTP to HTTPS
Redirect none SSL to SSL
 

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส