สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำวิธีการตดิตั้ง OpenSSL สำหรับ Windows ผ่านโปรแกรม Cygwin
โปรแกรม Cygwin เป็นโปรแกรม จำลองตัวเองเป็น linux server ขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้ใช้ Windows สามารถติดตั้ง Package , Software ของ Linux ใช้งานบน Windows ได้ โดยจะสามารถเรียกใช้ command linux ต่างๆ ผ่าน Command Prompt ของ Windows

ท่านสามารถดาว์โหลด Cygwin และติดตั้งได้จาก
https://cygwin.com/install.html

เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการค้นหา openssl ในช่องค้นหา
ทำการคลิก Next เพื่อติดตั้ง
เมื่อทำการเปิด Command Prompt ของ Windows ท่านจะสามารถใช้คำสั่ง OpenSSL ได้ทันที

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส