สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำ ข้อแตกต่างของ SSL Certificate แต่ละแบบนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร และควรเลือกใช้งาน SSL แบบใด

ปัจจุบัน SSL Certificate แบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • Domain Validation (DV)
 • Organization Validated (OV) หรือ Business Validation SSL (BV)
 • Extended Validation SSL (EV)

SSL Certificate แบบ Domain Validation (DV)

SSL แบบ DV นั้นเป็นชนิดใบรับรองความปลอดภัย ที่สามารถออกให้ได้ง่ายสุด อนุมัติเร็วสุด และมีขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ น้อยที่สุด กล่าวคือ ผู้ให้บริการจะทำการตรวจสอบเพียงความเป็นเจ้าของโดเมนเนมเท่านั้น

วิธีการตรวจสอบ

 1. ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนเนม

ลักษณะการทำงานของใบรับรอง

 • Browser จะแสดงเว็บไซต์ปลอดภัย
 • มีกุญแจล็อค (pad key) อย่างสมบูรณ์
 • แสดงชนิดใบรับรองในใบรับรองเป็น Domain Validation

ข้อดี

 • อนุมัติเร็ว ในไม่กี่นาที

SSL Certificate แบบ Organization Validated (OV) 

SSL แบบ OV นั้น เป็นชนิดใบรับความความปลอดภัย สำหรับองค์กร หน่วยงาน ที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ใบรับรองชนิดนี้มีความเข้มงวดการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

วิธีการตรวจสอบ

 1. ทำการตรวจสอบเจ้าของโดเมนเนม
 2. ทำการตรวจสอบ การจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ หน่วยงานต่อภาครัฐ
 3. ทำการโทรศัพท์ตรวจสอบกับทางบริษัท

ลักษณะการทำงานของใบรับรอง

 • Browser จะแสดงเว็บไซต์ปลอดภัย
 • มีกุญแจล็อค (pad key) อย่างสมบูรณ์
 • แสดงชนิดใบรับรองในใบรับรองเป็น Organization Validation
 • มีชื่อบริษัท และที่อยู่ ประทับในลงในใบรับรอง

ข้อดี

 • อนุมัติใน 1-5 วัน
 • ได้รับความน่าเชื่อถือสูง
 • สามารถใช้ยืนยันความเป็นเว็บไซต์ทางการของหน่วยงาน (official website)
 • สามารถใช้ยื่นตรวจสอบเว็บไซต์กับสถาบันทางการเงิน

SSL Certificate แบบ Extended Validation SSL (EV)

SSL แบบ EV นั้น เป็นชนิดใบรับความความปลอดภัย สำหรับองค์กร หน่วยงาน ที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ใบรับรองชนิดนี้มีความเข้มงวดการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น และมีข้อแตกต่างจาก OV ตรงที่เว็บบราวเซอร์ จะแสดงชื่อบริษัท , ชื่อองค์กร ใน URL Address bar

วิธีการตรวจสอบ

 1. ทำการตรวจสอบเจ้าของโดเมนเนม
 2. ทำการตรวจสอบ การจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ หน่วยงานต่อภาครัฐ
 3. ทำการโทรศัพท์ตรวจสอบกับทางบริษัท

ลักษณะการทำงานของใบรับรอง

 • Browser จะแสดงเว็บไซต์ปลอดภัย
 • มีกุญแจล็อค (pad key) อย่างสมบูรณ์
 • แสดงชนิดใบรับรองในใบรับรองเป็น Extended Validation
 • มีชื่อบริษัท และที่อยู่ ประทับในลงในใบรับรอง
 • แสดงชื่อบริษัท, ชื่อองค์กร ใน URL Address bar

ข้อดี

 • อนุมัติใน 1-5 วัน
 • ได้รับความน่าเชื่อถือสูงมาก
 • สามารถใช้ยืนยันความเป็นเว็บไซต์ทางการของหน่วยงาน (official website)
 • สามารถใช้ยื่นตรวจสอบเว็บไซต์กับสถาบันทางการเงิน
 • ได้รับความน่าเชื่อถือสูง จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ
 • ระบุตัวตนของเว็บไซต์ (official website)

 

สั่งซื้อ/รายละเอียด SSL Certificate เพิ่มเติม
https://www.ireallyhost.com/ssl

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส