วิธีการอัพโหลดไฟล์ ขึ้นสู่ระบบ pfSense เพื่อยืนยันให้กับ ssl certificate ในขั้นตอน SSL Domain Validation สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ทำการสร้างโฟลเดอร์
/usr/local/www/.well-known/pki-validation/

 • ไปยังเมนู Diagnostics  > Command Prompt
 • ระบุ mkdir -p /usr/local/www/.well-known/pki-validation/ ในช่อง Command
 • กดปุ่ม Execute เพื่อสร้างโฟลเดอร์

2. ทำการสร้างไฟล์ .txt เพื่อใส่เนื้อหาในการยืนยันตัวตน

 • ไปยังเมนู  Diagnostics  > Command Prompt
 • ในช่อง Command ระบุคำสั่ง
  touch /usr/local/www/.well-known/pki-validation/ระบุชื่อไฟล์_ที่ระบบแจ้งให้สร้าง.txt
 • กดปุ่ม Execute เพื่อสร้างไฟล์

3. ทำการแก้ไขเนื้อหาไฟล์ที่สร้าง

 • ไปยังเมนู Diagnostics  > Edit File
 • กดปุ่ม Browser
 • เลือกไปยังโฟลเดอร์ /usr/local/www/.well-known/pki-validation
 • กดที่ชื่อไฟล์ ที่ทำการสร้าง

ใส่เนื้อหา verify content และกดปุ่ม save

4. ทดสอบเรียกไฟล์ที่ทำการแก้ไข

http://authen.your-domain.ac.th/.well-known/pki-validation/ไฟล์ที่ทำการสร้าง.txt
หากเปิดได้ แสดงว่าท่านดำเนินการติดตั้ง ไฟล์สำหรับตรวจสอบ (validation domain) ได้อย่างถูกต้องแล้ว

ท่านสามารถดูวิธีการติดตั้ง SSL Certficiate สำหรับ pfSense  ได้ที่นี่
​​​​​​​https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/415

 
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส