วิธี และ ขั้นตอนการสร้าง CSR Code หรือ Create Certificate Request สำหรับ Windows Server เวอร์ชั่นต่างๆ เพื่อใช้ทำการขอ SSL Certificate ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. เปิด Internet Information Service (IIS) 

2. คลิกที่เซิร์ฟเวอร์ด้านซ้าย > ดับเบิ้ลคลิก Server Certificate

3. คลิก Create Certificate Request จากกล่อง Action ด้านขวามือ

4. กรอกข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน

  • Common name : ระบุชื่อเว็บไซต์ของท่าน
  • Organization : ระบุชื่อบริษัทของท่าน
  • Organization Unit: ระบุชื่อหน่วยงานเช่น IT , IT Division
  • City/Locality : ระบุเขต หรือ อำเภอ
  • State/Province: ระบุจังหวัด
  • Country/Region: ระบุชื่ออักษรย่อประเทศเช่น TH=Thailand

5. หน้าต่าง Cryptographuc Service Provider Properties

  • เลือก Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider
  • Bit length : 4096

 

6. กดปุ่ม ... เพื่อ Browse พื้นที่เก็บ Save file CSR Code 
ตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ และ  กดปุ่ม Open > กดปุ่ม Finish ตามลำดับ

 

7. เปิดไฟล์ your-domain_csr.txt ด้วย Nodepad หรือ โปรแกรม Editor ต่างๆ ท่านจะพบ CSR Code สำหรับนำไปใช้ Request SS Certificate ได้ทันที

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส