วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับผู้ที่มีไฟล์ .pfx เพื่อนำมาติดตั้งให้กับ IIS Server

1. เตรียมไฟล์ SSL Certificate

 • ท่านสามารถดูวิธีการ Request CSR Code ผ่านทาง IIS Windows Server ได้ที่นี้
  https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/421
   
 • ท่านสามารถดูวิธีการ วิธีการติดตั้ง SSL Certificate แบบ PEM Format บน Windows Server ได้ที่นี่
  https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/422
   
 • หากท่านมีไฟล์ .PFX สามารถดูวิธีติดตั้ง SSL Certificate ได้ที่นี่
  https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/465
   

เมื่อทำการติดตั้ง SSL Certificate บน Windows Server ของท่านแล้ว ท่านสามารถทำการ Binding หรือ ผูกโดเมนเนม กับ SSL Certificate เพื่อใช้งาน HTTPS และยังเป็นขั้นตอนในการเปิด Port 443 เพื่อให้สามารถใช้งาน HTTPS ได้ โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

2. วิธี Binding SSL กับ Domain Name

1. เปิด และตั้งค่า Binding ใน
Internet Information Service (IIS) ใน Windows Server 2016

 • คลิก Sites  ที่ใช้งาน

 • คลิก Bindings ...

กดปุ่ม Add

ทำการตั้งค่าดังนี้

 1. Type : HTTPS 
   
 2. Host name: ระบุชื่อโดเมนเนม
  ติ๊ก Require Server Name Indication (SNI) หากท่านใช้งานหลายโดเมนใน IP Address เดียวกัน

   
 3. SSL Certificate: เลือกใบรับรอง ให้ตรงกับชื่อโดเมนเนมของท่าน
   
 4. กด OK > กด Close

 

ทำการ Restart Site ที่ติดตี้ง

 

 

3. ทำการทดสอบ
เรียกเข้าเว็บไซต์ด้วย https://www.your-domain.com

เมื่อทำการติดตั้ง SSL Certificate สมบูรณ์ท่านจะสามารถใช้งาน https://www.your-domain.com ได้ทันที

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส