เมื่อท่านทำการติดตั้ง SSL Certificate แล้ว สามารถดำเนินการผูก Domain name กับ SSL Certificate เพื่อใช้งาน HTTPS ได้อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ล็อคอิน Plesk Web Control Panel

2. คลิกลิงค์ Hostings Settings

Plesk Version ใหม่

Plesk Version เก่า

2. คลิก SSL/TLS Support
> ช่อง Certificate เลือก Certificate ที่ทำการติดตั้ง
> กด Apply

* หากท่านประสงค์ให้ Web Server ทำการ Redirect none http to https ให้โดยอัตโนมัติ
สามารถทำการติ๊กเลือก Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS ได้
โปรดมั่นใจว่าได้ทำการแก้ไข Config เว็บไซต์ของท่านเป็น https:// ก่อนดำเนินการเลือกตัวเลือกดังกล่าว

เมื่อดำเนินการถูกต้องเรียบร้อยจะพบข้อความ 
The Settings were successfully updated. The Website Settings will be applied in 5 minutes

3. ทำการทดสอบการใช้งาน HTTPS
โดยทำการเข้าเว็บไซต์จาก http เป็น https://www.your-domain.com แทน

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส