หากท่านประสงค์ใช้งาน SSL ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หรือ ใช้งาน HTTPS:// ให้สมบูรณ์นั้น กรณีที่ท่านใช้งาน DNS Service ของ Cloudflare ท่านสามารถดำเนินการบริการ SSL Certificate ฟรีของ Cloudflare  โดยตั้งค่าได้ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบจัดการของ Cloudflare 

2. เลือกบริการ / ชื่อโดเมนเนม ที่ต้องการจัดการ

 

 

3. คลิก DNS ดังภาพ เพื่อทำการปิด Proxy ชั่วคราว

* เนื่องจากการปิด บริการ ssl certificate ของ Cloudflare นั้นจะส่งผลกระทบต่อการตั้งค่า DNS , Routing ของ โดเมนเนม ก่อนทำการปิด บริการ SSL ท่านต้องทำการปิด Proxy สำหรับ your-domain.com และ WWW Record เป็นการชั่วคราว

 

4. กดปิด Proxy สำหรับ www record และ your-domain record

 

5. ทำการปิด บริการ SSL Certificate ของ Cloudflare 

ตั้งค่า SSL ปรับค่าเป็น Off

 

6. เมื่อเว็บไซต์ของท่าน สามารถเข้าใช้งานได้ปกติแล้ว รอระยะเวลา 1-12 ชั่วโมง ท่านสามารถเปิดกลับมาใช้งาน Proxy Cloudflare ได้ดังเดิม เว็บไซต์ของท่าน จะสามารถใช้งาน HTTPS:// จากเซิร์ฟเวอร์ของท่านได้อย่างถูกต้อง

 

 

 
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส